Het secretariaat van onze parochie wordt gecentraliseerd naar één locatie. Voorlopig zal dat zijn op de locatie van het huidige parochiecentrum te Udenhout, in de voormalige pastorie naast de Lambertuskerk.

De fysieke centralisatie is een vervolgstap op de digitale samenwerking van de secretariaten in Enschot, Berkel en Udenhout, die na de fusie al is ingezet.

Verder speelt de vermindering van de secretaresse-formatie een rol alsook de teruglopende behoefte vanuit parochianen aan een continu aanwezig aanspreekpunt bij de verschillende kerken. Steeds vaker maken parochianen gebruik van telefoon of e-mail.

Tenslotte is het goedkoper om één locatie volledig bij de tijd te houden voor wat betreft techniek, ict en (digitale) beveiliging.

Het parochiecentrum te Udenhout wordt momenteel aangepast aan de nieuwe functie. Niet alleen als werklocatie voor secretaresses, maar ook voor leden van het pastoraal team en vrijwilligers. Daarnaast zal het gebouw worden gebruikt als vergaderlocatie. Door al deze parochiële functies bij elkaar te brengen, kunnen individuen en groepen elkaar nog beter inspireren en kan nieuw elan ontstaan.

We streven ernaar dat de verhuizing in de eerste helft van mei plaatsvindt.

Het parochiebestuur zal zich beraden op de toekomstige functie van de huidige parochiecentra te Enschot en Berkel. Voorlopig blijven ze echter in gebruik voor het parochiewerk, bijvoorbeeld voor de groepsbijeenkomsten ter voorbereiding van de Eerste Communie, Vormsel, koorrepetities etc.

Namens het parochiebestuur,

Johan Elshof, vicevoorzitter
Kees de Graaf, secretaris