Al 35 jaar bepaalt Marja Droomers mede het gezicht van de St.-Caecilia- en later de Johannes XXIII parochie, als secretariële, stille kracht. Soms op de voorgrond, maar vaak op de achtergrond. Ondersteunend, en tegelijkertijd meelevend met het wel en wee van parochianen. Steeds meedenkend over wat er moet gebeuren, en hoe dat het beste kan. Secretariële ondersteuning zou ik niet graag ontberen, want pastoraat is vaak ook duizend dingen zonder naam doen, en het is erg fijn als het pastorale team en ook het parochiebestuur een aantal zaken aan een ter zake deskundige kan overdragen.

Wat dat betreft zijn zaken bij Marja steeds in goede handen. We mochten terugvallen op je inzet, ook als dat een keer buiten kantooruren viel, zoals die uitvaart die op zondag binnen komt.

In 35 jaar kan er veel veranderen. Niet in het minst in de functie zelf. Marja werd aangenomen als hulp voor de pastorie, maar ging gaandeweg steeds meer een taak vervullen als gastvrouw en secretaresse. Velen heeft ze ondersteund: pastoor Van Spreeuwel, pastoor Tops, diaken Jan Joosten, pastoraal werkster zr. Augusta, pastoor Pieter Scheepers, pastoor Juan van Eijk, diaken Alexis Sjeznoga, diaken Ton van Kuijk en tenslotte sinds een jaar pastoor Marcel Dorssers en pastoraal werker Frits Hendriks. Elk heeft zo zijn of haar eigen stijl en zijn of haar ‘eigen aardigheden’ en dat is dan steeds opnieuw wennen. Ook de tijd heeft zo z’n invloed: modes in de kerk, maar ook bijvoorbeeld door verdergaande kantoor­automatisering. Tenslotte ook de fusiegolf en de intensieve samenwerking die daarmee gepaard ging.

Beste Marja, de tijd van onze samenwerking was kort, maar steeds hartelijk. Met je kenmerkende, relativerende humor wist je vaak een glimlach op onze gezichten te toveren. Dankjewel voor al je inzet, je meedenken, je hartelijkheid en je zorg voor ons. We zullen je aanwezigheid gaan missen, maar we hopen je nog vaak terug te zien, onder andere in onze vieringen. Geniet van je welverdiende pensioen samen met Rob.

We zijn verheugd dat onze bisschop jouw inzet ook gewaardeerd heeft en jou begiftigd heeft met de Sint-Janspenning, als dank voor jouw jarenlange, trouwe, deskundige en hartelijke inzet voor onze parochie. Zeer verdiend. Welgefeliciteerd met deze decoratie!

Mede namens pastoraal team en parochiebestuur,

pastoor Marcel Dorssers