Monseigneur Gerard de Korte heeft onze oud-pastoor Juan van Eijk met ingang van 1 juni 2020 benoemd tot kapelaan van de parochie H. Stefanus te Nijmegen.

Pastoor Van Eijk is na de vieringen op zondag 17 november met ziekteverlof gegaan vanwege burn-out verschijnselen. Wij zijn erg blij dat het genezingsproces zodanig is gevorderd dat hij weer pastorale activiteiten kan uitvoeren. We hopen dat een frisse start in een nieuwe omgeving hem goed zal doen. Wij wensen hem daarbij alle succes toe en Gods zegen.

Vanwege de wettelijke coronamaatregelen is het op dit moment nog niet bekend op welke wijze oud-pastoor Van Eijk afscheid zal nemen van onze parochie.

Namens het parochiebestuur,

Pastoor Marcel Dorssers
voorzitter

Johan Elshof
vicevoorzitter