Op zaterdag 31 oktober pelgrimeren we naar de Zoete Moeder in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch. De oktobermaand is immers ook rozenkransmaand, een van de vele gebeden rondom Maria.

Om 11.00 uur staat bij het gemeenschapshuis in Biezenmortel de koffie klaar. We beginnen om 11.15 uur met een pelgrimsgebed en de zegen van de pastoor. Daarna lopen we de ruim vijftien kilometer naar Den Bosch in groepen van vier. Deze verdeling is bedoeld om per groep goed naar elkaar te kunnen omzien en in wisselende tweetallen te kunnen lopen.
Onderweg zijn er op twee plaatsen rustposten met wat drinken en een snack. Maar houd de eigen voedingsbehoefte goed in de gaten; neem mee wat je nodig hebt. Dat geldt ook voor de kleding. Het kan koud en nat zijn eind oktober.

We gaan niet de hele tijd de rozenkrans bidden tijdens de tocht, maar het is ook niet zomaar een wandeltocht. We proberen er toch een pelgrimage of bedevaart van te maken. Daarom beginnen we ook met een pelgrimsgebed. Onderweg zijn er momenten om twee aan twee wat te mijmeren over levensvragen als Waar ben je dankbaar voor? Hoe zie jij Maria? of Hoe ziet jouw ideale dag eruit? Vanaf het Bossche Broek tot aan de kathedraal nemen we stilte in acht.

In Den Bosch is er tijd voor eigen stil gebed bij de Zoete Moeder en we houden rond 15.30 uur een korte gebedsviering in de koorbanken van de kathedraal. Aansluitend gaan we naar een gelegenheid voor een kop koffie en een Bossche bol.

De lopers worden nadien (met een mondkapje op) met auto’s weer naar de startplek gebracht.
(Kunt u niet meelopen, maar wilt u wel voor het autovervoer zorgen? Neem dan contact op met pastoraal werker Frits Hendriks. U kunt aansluiten bij de gebedsviering en de Bossche bol.)

Deze pelgrimage kost de parochie zo’n €15 per persoon. Bij de startplaats staat een collectedoos waar iedereen naar draagkracht een bijdrage in kan doen.

Bij vragen kunnen ook Ingrid Heuts en Irene Schepens-Soons van de PVG (Parochievernieuwing) meer over dit initiatief vertellen. Deze pelgrimage is een herneming van de geplande, maar helaas afgelaste bedevaart in mei.

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot en met 25 oktober. Mail of bel pastoraal werker Frits Hendriks via frits.hendriks@johannesxxiiiparochie.nl.