In de tweede week na Pinksteren is het Sacramentsdag. Het kan op donderdag worden gevierd, maar de Nederlandse bisschoppen hebben besloten om het op zondag te plaatsen. Dan zal er dus in de eucharistievieringen speciale aandacht zijn voor het Heilig Sacrament van het Heilig Lichaam en Bloed van Christus, de Eucharistie.

Om dit Sacrament daadwerkelijk “bron en hoogtepunt van het Kerkelijk leven” te laten zijn zullen we in onze parochie ook op donderdag iets bijzonders doen. We houden de hele dag Eucharistische aanbidding, van 9 uur in de ochtend tot 21 uur in de avond. Twaalf uur voor de Heer. In die tijd zal de Heilige Hostie in een bijzondere monstrans op het altaar van de Willibrorduskerk in Berkel staan. Iedereen is uitgenodigd om gedurende de dag voor korte of langere tijd te komen bidden bij de Heer.

Om ervoor te zorgen dat er de hele dag parochianen aanwezig zijn bij het Sacrament is er ook een intekenlijst. Wilt u uw bijdrage leveren aan de gezamenlijke aanbidding, neemt u dan contact op met het secretariaat. Franka en Marja zullen noteren wanneer u aanwezig wilt zijn. We proberen steeds minimaal twee bidders bij elk uur te hebben.

In de Kerk zullen boekjes aanwezig zijn met extra informatie over de Eucharistische aanbidding en mogelijkheden om de tijd bij het Sacrament goed te besteden. Maar, zoals diaken Ton van Kuijk altijd herhaalt bij de Eucharistische aanbidding op maandagavond: Het belangrijkste is er te zijn. Kijk naar de Heer, dan kijkt Hij naar u. Luister naar de Heer, dan zal Hij naar u luisteren.

donderdag 3 juni – van 9.00 tot 21.00 uur – Willibrorduskerk Berkel