HET PAROCHIEBESTUUR

Het parochiebestuur bestaat uit:

Marcel Dorssers, pastoor-voorzitter
Johan Elshof, vicevoorzitter
Kees de Graaf, secretaris
Wil Broos, penningmeester
Ezio Bocca,
portefeuille vrijwilligers
Wim Smolders, portefeuille begraafplaatsen
Caspar de Bonth, portefeuille vastgoed