HET PAROCHIEBESTUUR

Het parochiebestuur bestaat uit:

Marcel Dorssers, pastoor-voorzitter
Johan Elshof, vicevoorzitter
Kees de Graaf, secretaris
Peter Maas, waarnemend penningmeester
Ezio Bocca,
portefeuille vrijwilligers
Wim Smolders, portefeuille begraafplaatsen
Kees van Esch, portefeuille vastgoed