Op dinsdag 19 september zijn de vrijwilligers Adrie van Beers en Jeanne Smarius door de parochie in het zonnetje gezet.

Adrie en Jeanne zijn ruim dertig jaar als vrijwilliger werkzaam geweest in de werkgroep doopvoorbereiding in Udenhout. Vele ouders hebben zij met liefde en passie geholpen in het voorbereiden op de doop van hun kindje. Dit gebeurde meestal met meerdere ouders tegelijk tijdens twee avonden van doopvoorbereiding. Omdat het aantal dopelingen, vooral sinds de coronapandemie sterk is terug gelopen, is ook de doopvoorbereiding begin van dit jaar in onze parochie op een andere manier vorm gegeven. Adrie en Jeanne, de parochie wil jullie van harte bedanken voor al het goede werk dat jullie belangeloos hebben gedaan voor de parochie. Uit de handen van Ezio Bocca ontvangen jullie namens het parochiebestuur deze speciale parochiekaars. Verder wil de parochie jullie ook nog bijzonder onderscheiden met de parochiespeld die pastoor Looyaard jullie zal opspelden.