Natuurlijk zouden we het liefst iedereen welkom heten in de kerk om samen Kerstmis te vieren, maar dat kan dit jaar helaas niet.

Op kerstavond 24 december zullen er helemaal geen vieringen zijn in onze kerken. Dit hebben de bisschoppen besloten naar aanleiding van de lockdown. De kerstvieringen die vanaf 25 december doorgaan zijn soberder dan anders, zonder samenzang en met maar dertig mensen.

Het is noodzakelijk om een plaats voor een viering te reserveren.
Als u geen toegangsbewijs heeft, kunnen wij u niet toelaten.

Is eerste kerstdag volgeboekt? Wellicht is er dan op 26 of 27 december nog plaats.