Het zijn onzekere tijden. Juist daarom kunnen kinderen aan het eind van de basisschool wel wat hulp van de Heilige Geest gebruiken. Ook in 2021 zal daarom deken Jeroen Miltenburg het Vormsel komen toedienen, hopelijk in mei of juni. Om hiervoor goed voorbereid te zijn is er een catechesetraject gepland.

Er zijn bijeenkomsten voor de vormelingen gepland op zaterdagen van 16.00 tot 18.00 uur. Deze zijn in het parochiezaaltje in Berkel; in de lockdown zullen ze aangepast digitaal plaatsvinden.
Op 23 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni.
De ouders worden verwacht op drie zaterdagen van 16.00 tot 18.00 uur.
Op 23 januari, 22 mei en 26 juni.
Daarnaast worden de vormelingen (en hun ouders) uitgenodigd bij gezinsvieringen en andere parochie-activiteiten, Power of Fire in Den Bosch en Nacht zonder Dak op 25 en 26 september.

Aanmelden kan via deze link. Na aanmelding krijg je het complete programma en een uitgebreider inschrijvingsformulier.
De vormelingen van afgelopen jaar hebben nog niet het Vormsel ontvangen; zij zullen aan het einde instromen in het traject en gezamenlijk met de nieuwe vormelingen het sacrament ontvangen.

Nog vragen? Meer informatie staat ook op deze website of neem anders contact op met Frits Hendriks, pastoraal werker.