Per 1 september gaat Diaken Alexis Szejnoga onze parochie verlaten om volledig werkzaam te worden als lid van het pastorale team van de Parochie H. Willibrord te Loon op Zand. Vanaf januari 2014 is hij voor 0,5 fte werkzaam geweest in onze parochie. Eerst als pastoraal werker, en na zijn diakenwijding in november 2014, als bezoldigd diaken.

Wij betreuren het vertrek van Diaken Szejnoga zeer. Hij is met zijn jeugdig elan, zijn goede benaderbaarheid en zijn pastorale kwaliteiten in de afgelopen jaren voor veel parochianen van grote waarde geweest. Door zijn empathie wist hij veel personen te bereiken, van schoolgaande jeugd en jonge gezinnen tot senioren en mensen in hun laatste levensfase. In het pastoraal team heeft Diaken Szejnoga zich ingezet om te komen tot de doorontwikkeling van onze geloofsgemeenschap tot gastvrije en veelzijdige parochie. Dat is vooral ook gebleken in het afgelopen half jaar, waarin hij zich tijdens de afwezigheid van Pastoor Van Eijk een inspirerend gezicht van het pastorale team heeft getoond.

De diaken blijft, ook na 1 september, als parochiaan met de geloofsgemeenschap verbonden.

Afscheidsmoment
Vanwege vakantie en de voorbereiding op de nieuwe werkomgeving zal Diaken Szejnoga zijn werkzaamheden in onze parochie rond 1 juli beëindigen. Op welke wijze de parochie afscheid kan nemen van de diaken, is afhankelijk van de regelgeving met betrekking tot de coronasituatie. Wij komen daarop terug, zodra dat mogelijk is.

Opvolging
Wij hebben inmiddels het bisdom toestemming gevraagd voor een opvolger van Diaken Szejnoga. Daarbij houden wij ook rekening met het naderende emeritaat van Pastoor Godfried Looijaard, rond de komende jaarwisseling.

Namens het parochiebestuur,

Pastoor Marcel Dorssers
voorzitter

Johan Elshof
vicevoorzitter