Op 24 januari is pastoor Looyaard jarig. Graag wil hij dit heugelijke feit met U allen vieren en wel op zondag 22 januari na de Hoogmis van 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom in de grote pastorie. Voor koffie, een hapje en een drankje zal worden gezorgd.