VIERINGEN

Ter attentie: de eucharistievieringen in de St. Lambertuskerk zijn digitaal te volgen en terug te zien via www.kerkomroep.nl, via deze link.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Gonny Laro-de Jong, 93 jaar en Lou God, 81 jaar en in de St. Lambertuskerk van Wils Geertman-de Haas, 92 jaar. In de kapel van huize Vincentius te Udenhout hebben we afscheid genomen van Gerard van den Bijgaart, 62 jaar.

VANWEGE HET CORONAVIRUS KOMEN ALLE VIERINGEN IN DE KERKEN VAN DE JOHANNES XXIII PAROCHIE TOT EN MET 31 MEI TE VERVALLEN.
DE MARIAKAPELLEN VAN ALLE 3 DE KERKEN ZIJN GEWOON OPEN, EVENALS HET MARIAKAPELLETJE AAN DE SCHOORSTRAAT IN UDENHOUT.

GOEDE WEEK
Via www.kerkomroep.nl zal het volgende uitgezonden worden:
Zondag 5 april: Palmwijding.
Pastoor Looijaard zal in de St. Lambertuskerk de palmtakken wijden, deze worden na de wijding in manden achter in de kerk gezet en in Berkel en Enschot in de Mariakapellen. U kunt waar mogelijk ook palm meenemen voor ouderen en zieken en deze bij hen afgeven (of in een zakje aan de deur hangen).
Donderdag 9 april: Witte donderdag – stille mis, versoberde viering.
Zaterdag 11 april: Paaswake – stille mis met wijding van de Paaskaars.

Deze vieringen zijn te volgen via internet, www.kerkomroep.nl, of via de app ‘Kerkomroep’ op televisie, computer, of Ipad. U zoekt Udenhout op en dan vindt u de Lambertuskerk. U kunt hierbij vieringen rechtstreeks bekijken via ‘live’ of terugkijken door de betreffende vieringen aan te klikken in de geschiedenis – de opgeslagen vieringen.