De actie kerkbalans is weer van start gegaan. Onze parochiegemeenschap is voor haar taakuitoefening sterk afhankelijk van deze bron van inkomsten. Wij doen een beroep op uw welwillendheid om ook financieel de schouders te zetten onder onze parochie. Meer informatie over giften vindt u op onze website. Van harte dank voor uw deelname!