Het parochiebestuur wil de parochianen en overige belangstellenden graag bijpraten over de voortgang met betrekking tot het voorgenomen besluit tot het onttrekken van de Sint Caeciliakerk te Berkel-Enschot aan de eredienst. Daartoe houden wij een informatieavond op dinsdagavond 30 april om 20.00 uur in de parochiezaal van deze kerk (ingang via parkeerplaats).

Een onderbouwing van het voorgenomen besluit leest u in bijgaand document.
Eerdere informatiebijeenkomsten over dit onderwerpen vonden plaats op 15 september 2022 en 3 mei 2023. Een impressie daarvan leest u in Impressie bijeenkomsten Sint Caecilia – Parochie Heilige Johannes XXIII (johannesxxiiiparochie.nl)