Tijdens een parochieavond in het voorjaar in Biezenmortel bleek dat een aantal parochianen, na de sluiting van de St.-Joseph, te veel afstand tot de parochie ervoer. Om de afstand te verkleinen, starten we met maandelijkse vieringen in de Vorsselaer. Op vrijdag 16 september is er om 19.00 uur de eerste Eucharistieviering. Van harte welkom.