Het functioneren van de parochie staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Op dit moment zetten ruim 180 personen, nog los van de diverse koren, zich in om allerlei activiteiten uit te voeren. Daar zijn we bijzonder blij mee, niet alleen omdat er veel werk te verzetten is, maar ook omdat vele handen het werk licht maken. Bovendien: een groter aantal vrijwilligers vergroot de creativiteit en het werkplezier.

Helaas is er in de afgelopen jaren een aantal vrijwilligers gestopt, meestal vanwege gezondheid of overlijden. Daardoor zijn er vacatures ontstaan op verschillende terreinen. Acute behoefte hebben wij aan uitvaartacolieten, vrijwilligers voor de schoonmaak van de kerken, kosters, technici voor klein onderhoud, onderhoud pastorietuinen en begraafplaatsen, en leden voor de diverse zangkoren. Daarnaast zoeken wij invulling van de commissies communicatie en vrijwilligers.

Voelt u zich aangesproken bij één van deze functies? Of wilt u er eens verder over doorpraten? Neem dan contact op met ons secretariaat of met één van de leden van ons pastoraal team. Dat mag vrijblijvend; het verplicht u tot niets. De telefoonnummers vindt u op deze website onder “Onze Parochie”.