Op maandag 17 april is het 40 jaar geleden dat pastoor Godfried Looijaard de H. Priesterwijding mocht ontvangen uit handen van Mgr. Van den Hurk, aartsbisschop van Medan Indonesië.
Sinds september 2003 is pastoor Looijaard werkzaam in onze parochie.
Om deze heuglijke gebeurtenis te vieren zal op zondag 16 april om 10.00 uur een plechtige eucharistieviering plaatsvinden in de St.-Lambertuskerk te Udenhout, gevolgd door een receptie in ’t Plein te Udenhout, Tongerloplein 1.
Graag nodigen wij eenieder, die zich betrokken voelt, uit om de eucharistieviering en aansluitend de receptie bij te wonen.

Parochiebestuur R.K. Parochie H. Paus Johannes XXIII