Aan de belangstellenden voor deelname aan de Pelgrimstocht van Tui naar Santiago de Compostela.
Van Zondag 26 September t/m Zondag 4 oktober 2020.

Update: mei 2020

Beste mede-pelgrims,

We wachten nu met spanning af hoe de bestrijding van het Covid-19 virus in Portugal en in Spanje zich gaan ontwikkelen. Gezien de aangekondigde “afbouw” van de getroffen maatregelen, is er nog goede hoop dat de “Camino” in september/ oktober doorgang kan vinden. We willen zeker niet enig risico nemen en indien de reisadviezen van BUZA en andere instanties zoals de overheden van Portugal en Spanje, enige twijfel overlaten dan gaan we ons richten op een andere periode, waarschijnlijk in april 2021. Ook is van belang dat de vliegverbindingen zijn hersteld en de slaapplaatsen in de “Albergues” in voldoende mate beschikbaar zijn.

Dus voor nu: de “deadline” voor definitieve aanmelding die was gesteld op 1 juni 2020 wordt verschoven naar 1 juli 2020, zodat we de ontwikkelingen in juni mee kunnen nemen in de beslissing om wel of niet de voorbereidingen door te zetten. Er zijn dus nog een aantal onzekerheden, maar de gebeurtenissen worden van dag tot dag gevolgd zodat alle belangstellenden tijdig kunnen worden geïnformeerd. Hopelijk kunnen we alsnog gezamenlijk de route naar “Santiago de Compostella” gaan afleggen.

met Pelgrimsgroet,

Cees den Teuling
Namens de Beleidsgroep PVG / Parochie Johannes XXIII

Aanmelden kan nogsteeds via camino2020nl@outlook.com