HEILIG VORMSEL

Het Vormsel is het sacrament van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons sterken om ons christen-zijn op een volwassen wijze te beleven, en wel in een leven van geloof, liefde, goedheid en trouw. De Heilige Geest helpt ons om te getuigen van Gods liefde in deze wereld. Het vormsel bekrachtigt ook het doopsel; daarom vernieuwen de vormelingen bij dit sacrament de doopbeloften, die bij het doopsel door ouders en peetouders zijn uitgesproken.

Normaliter ontvangen de kinderen van groep acht dit sacrament. De voorbereiding wordt door vrijwilligers van de parochie en/of door de mensen van het pastorale team verzorgd. Dit gebeurt in een aantal bijeenkomsten in het parochiecentrum. Voor de ouders zijn er enkele ouderavonden ter voorbereiding.

De datum van het vormsel wordt elk jaar bepaald met de bisschop of diens afgevaardigde. We streven naar een datum vroeg in het voorjaar. De viering van het vormsel vindt voor alle parochiekernen centraal plaats.

Voor meer informatie kun u contact opnemen met het secretariaat.