HEILIG VORMSEL

Het Vormsel is het sacrament van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons sterken om ons christen-zijn op een volwassen wijze te beleven, en wel in een leven van geloof, liefde, goedheid en trouw. De Heilige Geest helpt ons om te getuigen van Gods liefde in deze wereld. Het vormsel bekrachtigt ook het doopsel; daarom vernieuwen de vormelingen bij dit sacrament de doopbeloften, die bij het doopsel door ouders en peetouders zijn uitgesproken.

Normaliter ontvangen de kinderen van groep acht dit sacrament. De voorbereiding vindt plaats in het kader van Johannes 2.3.

Voor meer informatie kun u contact opnemen met het secretariaat.