EEN GIFT DOEN

Onze parochie is financieel afhankelijk van de giften van de eigen leden. Daarom doet zij een beroep op alle parochianen en overige belangstellenden om bij te dragen in de kosten van de parochie, zoals onderhoud van de kerkgebouwen, de verwarming, de verlichting, personeelskosten en pastorale projecten. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en iedereen welkom te kunnen heten.

Een bijdrage kan worden overgemaakt op een van onze rekeningnummers.
Parochie Johannes XXIII: NL44.RABO.0170.8812.53
St. Caeciliakerk Enschot: NL49.RABO.0106.8040.30
St. Willibrordkerk Berkel: NL96.RABO.0106.8041.54
St. Lambertuskerk Udenhout:  NL50.RABO.0152.0064.00
St. Josephkerk Biezenmortel: NL77.RABO.0152.0047.50
U kunt uw bank ook automatisch machtigen een bedrag over te schrijven. Een formulier daarvoor is opvraagbaar bij het secretariaat.
De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling, dus kunt u elke gift (onder voorwaarden van de Belastingdienst) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Ook kunt u onze parochie steunen door het afsluiten van een zogenoemde lijfrenteovereenkomst voor de periode van vijf jaar. Het vastgestelde bedrag is dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Indien u daarvoor kiest, kan het secretariaat u op verzoek het desbetreffende formulier toezenden.