Begin dit jaar hebben wij bij u een oproep gedaan om deel te nemen aan de ‘Aktie Kerkbalans 2023’ voor een jaarlijkse financiële kerkbijdrage. Dit met enige schroom omdat ook wij weten dat u en wij als parochie geconfronteerd worden met de steeds stijgende prijzen van o.a. het doen van boodschappen, de energiekosten en kosten van andere sport- en club activiteiten. Het huishoudboekje van de parochie laat ook de stijgende kosten zien voor het parochieel werk en het onderhoud en stookkosten van de (kerk-)gebouwen. In dit kalenderjaar hebben wij bijvoorbeeld een bedrag van ruim € 80.000,00 uitgegeven aan onderhoudswerkzaamheden aan onze (kerk)gebouwen, zoals o.a. aan de restauratie van de uurwerken van de kerken in Berkel en Udenhout. Het onderhoud van onze (kerk)gebouwen en begraafplaatsen slokt daarbij het grootste deel van de begroting op. Gelukkig heeft de parochie veel vrijwilligers – al zijn natuurlijk nieuwe mensen altijd van harte welkom – die veel werkzaamheden ter hand nemen.

Wij constateren thans dat de inkomsten van de parochie aanzienlijk dalen, terwijl de kosten fors stijgen. Daarom zijn wij genoodzaakt om nu opnieuw een beroep op u te doen – indien u nog geen financiële bijdrage in het kader van de Aktie Kerkbalans 2023 heeft gedaan –  en u te verzoeken voor het jaar 2023 alsnog te overwegen een donatie aan de parochie te doen. U kunt uw gift overmaken op de bankrekening van de Johannes XXIII Parochie: NL44RABO0170881253 onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’.  De kerk is een ANBI, dus is elke gift (onder voorwaarden van de Belastingdienst)  aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Alle informatie hierover is ook te vinden via www.johannesxxiiiparochie.nl/kerkbalans. Mogen wij opnieuw een beroep op u doen?
Wij zien uw financiële bijdrage  met vertrouwen tegemoet.
Het bestuur van de Johannes XXIII-parochie.