GESCHIEDENIS ST. JOSEPHKERK

Het initiatief voor de bouw van een studieklooster met bijbehorende openbare kerk kwam van de inwoners van het latere kerkdorp Biezenmortel en de Udenhoutse burgemeester Van Heeswijk.  De Kapucijnen kwamen bij hun zoektocht naar donaties voor de bouw van een nieuw studieklooster terecht bij de rijke vrijgezelle burgemeesterszoon “Gouden” Willem van Iersel uit Udenhout. Die stelde graag zijn boerderij op ‘t Laar in Helvoirt beschikbaar (waar nu Bezinningscentrum Emmaus is). Dat kwam de mensen uit Biezenmortel ter ore en die boden de Kapucijnen aan om zelf grond te schenken als het klooster met bijbehorende kerk dan maar in Biezenmortel werd gebouwd. De bewoners van Biezenmortel hadden zelfs aangeboden het zware grondwerk te verrichten en ook de benodigde stenen bij de steenfabriek Udenhout op te halen. Het bisdom kon daar mee instemmen.

Op 19 september 1919 werd begonnen aan de bouw van het nieuwe klooster met afzonderlijke ruimten bestemd voor kerk, dagkapel, slotkapel, refter, kloostercellen, ziekenkamers, studieruimten, spreekkamers, bibliotheek, keuken, watertoren en diverse werkvertrekken.
Het gebouw is opgetrokken in de voor de Kapucijnen kenmerkende bouwstijl. De Kapucijn Felix van Dennenburg, in de wereld Kees Baijens, was de architect en bouwmeester van de orde en ook degene die het klooster in Biezenmortel ontwierp. Het principe van de orde was om hun kloosters sober te bouwen. Om het gebouw werd een gracht gegraven dat diende als afsluiting en beveiliging van het complex. Zelfs het parochiekerkhof lag binnen de gracht.

In 1920 betrokken ruim 60 religieuzen het klooster voor “Hogere Studiën”. Het waren in hoofdzaak jonge fraters (de toekomstige paters Kapucijnen) en jonge broeder-novicen. In 1920 had het bestuur van de provincie der Kapucijnen beslist dat de patroon van de hulpparochie de Heilige Joseph zou zijn. Waarom deze Heilige was gekozen is niet bekend gemaakt. Op 27 oktober 1921 zegende de pater provinciaal het gebouw. De bevolking van Biezenmortel hoefde voortaan niet meer naar de Udenhoutse Lambertuskerk om de diensten bij te wonen, maar konden terecht in de nieuwe rectorale hulpkerk.

Het rectoraat werd gesticht op 25 december 1921.  Op 18 april 1925 werd de kerk geconsacreerd. Ter gelegenheid hiervan werd op 11 juli 1925 in de voorgevel van het klooster het beeld geplaatst van de Heilige Bonaventura, de patroon van het klooster.

Op 17 maart 1953 werd van Mgr. Mutsaers toestemming verkregen om in Biezenmortel te dopen. Op 27 juli 1961 verleende Mgr. Bekkers toestemming tot het sluiten van huwelijken met dien verstande dat de bruid een inwoonster van Biezenmortel moest zijn. In 1967 verlieten de laatste Kapucijnen het klooster. Het klooster werd verkocht aan de zusters Franciscanessen uit Etten-Leur. Op 8 september 1969 werd Pater Monaldus van den Broek geïnstalleerd als rector. Op 17 maart 1953 werd van Mgr. Mutsaers toestemming verkregen om in Biezenmortel te dopen. Op 27 juli 1961 verleende Mgr. Bekkers toestemming tot het sluiten van huwelijken met dien verstande dat de bruid een inwoonster van Biezenmortel moest zijn. In 1967 verlieten de laatste Kapucijnen het klooster. Het klooster werd verkocht aan de zusters Franciscanessen uit Etten-Leur. Op 8 september 1969 werd Pater Monaldus van den Broek geïnstalleerd als rector en op 4 augustus 1981 werd de St. Josephparochie officieel een zelfstandige parochie, onafhankelijk van de St. Lambertusparochie van Udenhout. In 1994 werd het gehele kloostercomplex aangekocht door de Holding Beukenhof Biezenmortel BV met als doel het te gaan exploiteren als groepsaccomodatie. Daarbij werd overeengekomen dat de kerk blijft fungeren als parochiekerk. In 2002 volgt pater Sjef van Laarhoven, ook een Kapucijn, pater Monaldus op als pastoor. 1 September 2012 werd de St. Josephparochie samen met de parochies van Udenhout en Berkel-Enschot onderdeel van de nieuwe H. Paus Johannes XXIII Parochie. In 2016 legt pater Sjef zijn pastoraat neer.

SLUITING VAN DE ST. JOSEPHKERK
Donderdag 13 december is een cruciaal moment in de geschiedenis van de St. Josephkerk. De torengroep St. Joseph heeft samen met het pastoraal team en het parochiebestuur een bijeenkomst voor de parochianen uit Biezenmortel georganiseerd in de St. Josephkerk.
Het was de afronding van een aantal gesprekken die over de vitalisering van toren St. Joseph waren gevoerd. Daarin was geconstateerd dat het aantal mensen dat naar de viering op zaterdagavond kwam steeds kleiner werd en dat het aantal vrijwilligers een kritisch dieptepunt is gepasseerd. Meegedeeld werd dat het pastoraal team, het parochiebestuur en de torengroep samen tot de droevige conclusie waren gekomen om de St. Josephkerk te sluiten. Na goedkeuring van dit pijnlijke besluit door het bisdom vond op zondag 7 juli 2019 onder grote belangstelling de laatste eucharistieviering in de St. Josephkerk plaats.