GESCHIEDENIS ST. JOSEPHKERK

Het initiatief voor de bouw van een studieklooster met bijbehorende openbare kerk kwam van de inwoners van het latere kerkdorp Biezenmortel en de Udenhoutse burgemeester Van Heeswijk.  De Kapucijnen kwamen bij hun zoektocht naar donaties voor de bouw van een nieuw studieklooster terecht bij de rijke vrijgezelle burgemeesterszoon “Gouden” Willem van Iersel uit Udenhout. Die stelde graag zijn boerderij op ‘t Laar in Helvoirt beschikbaar (waar nu Bezinningscentrum Emmaus is). Dat kwam de mensen uit Biezenmortel ter ore en die boden de Kapucijnen aan om zelf grond te schenken als het klooster met bijbehorende kerk dan maar in Biezenmortel werd gebouwd. De bewoners van Biezenmortel hadden zelfs aangeboden het zware grondwerk te verrichten en ook de benodigde stenen bij de steenfabriek Udenhout op te halen. Het bisdom kon daar mee instemmen.

Op 19 september 1919 werd begonnen aan de bouw van het nieuwe klooster met afzonderlijke ruimten bestemd voor kerk, dagkapel, slotkapel, refter, kloostercellen, ziekenkamers, studieruimten, spreekkamers, bibliotheek, keuken, watertoren en diverse werkvertrekken.
Het gebouw is opgetrokken in de voor de Kapucijnen kenmerkende bouwstijl. De Kapucijn Felix van Dennenburg, in de wereld Kees Baijens, was de architect en bouwmeester van de orde en ook degene die het klooster in Biezenmortel ontwierp. Het principe van de orde was om hun kloosters sober te bouwen. Om het gebouw werd een gracht gegraven dat diende als afsluiting en beveiliging van het complex. Zelfs het parochiekerkhof lag binnen de gracht.

In 1920 betrokken ruim 60 religieuzen het klooster voor “Hogere Studiën”. Het waren in hoofdzaak jonge fraters (de toekomstige paters Kapucijnen) en jonge broeder-novicen. In 1920 had het bestuur van de provincie der Kapucijnen beslist dat de patroon van de hulpparochie de Heilige Joseph zou zijn. Waarom deze Heilige was gekozen is niet bekend gemaakt. Op 27 oktober 1921 zegende de pater provinciaal het gebouw. De bevolking van Biezenmortel hoefde voortaan niet meer naar de Udenhoutse Lambertuskerk om de diensten bij te wonen, maar konden terecht in de nieuwe rectorale hulpkerk.

Het rectoraat werd gesticht op 25 december 1921.  Op 18 april 1925 werd de kerk geconsacreerd. Ter gelegenheid hiervan werd op 11 juli 1925 in de voorgevel van het klooster het beeld geplaatst van de Heilige Bonaventura, de patroon van het klooster.

Op 17 maart 1953 werd van Mgr. Mutsaers toestemming verkregen om in Biezenmortel te dopen. Op 27 juli 1961 verleende Mgr. Bekkers toestemming tot het sluiten van huwelijken met dien verstande dat de bruid een inwoonster van Biezenmortel moest zijn. In 1967 verlieten de laatste Kapucijnen het klooster. Het klooster werd verkocht aan de zusters Franciscanessen uit Etten-Leur. Op 8 september 1969 werd Pater Monaldus van den Broek geïnstalleerd als rector. In 2002 neemt pater Sjef van Laarhoven, net als Monaldus behorende tot de orde van de Kapucijnen, zijn taak over. Officieel werd de St. Josephparochie pas een zelfstandige parochie, geheel onafhankelijk van de Lambertusparochie van Udenhout op 4 augustus 1981.

In 1994 is het klooster aangekocht door de Holding Beukenhof Biezenmortel BV met als doel het te gaan exploiteren als groepsaccommodatie. De kerk blijft fungeren als parochiekerk.

TOEKOMST VAN DE ST. JOSEPHKERK
Afgelopen donderdag 13 december heeft de torengroep St. Joseph samen met het pastoraal team en het parochiebestuur een bijeenkomst georganiseerd in de St. Josephkerk. De bijeenkomst was een vervolg op de gesprekken die we vorig jaar hebben gehad over vitalisatie. We merken dat het aantal mensen dat naar de St. Josephkerk komt op zaterdagavond steeds kleiner wordt en de groep vrijwilligers op een kritiek punt gekomen is. Een groep van 18 belangstellenden was aanwezig toen we de droevige mededeling deden dat we de St. Josephkerk op 7 juli 2019 zullen sluiten. Het is een weloverwogen besluit dat genomen is samen met de torengroep, het parochiebestuur en het pastoraal team. Het bisdom heeft dit pijnlijke besluit goedgekeurd. De komende tijd willen we gebruiken om de vrijwilligers en wat in de St. Josephkerk staat een plaats te geven in een van de kerken van de parochie. Een kleine troost is dat we in geval van een uitvaart gebruik mogen maken van de Beukenhof, als deze vrij is.
Pastoor Juan van Eijk, mede namens de torengroep St. Joseph, het parochiebestuur en het pastoraal team.