MISINTENTIE OPGEVEN

Laat eens bidden voor iemand van wie je houdt 

Hoe zinvol als de hele kerkgemeenschap tijdens de Eucharistieviering om gebed gevraagd wordt voor verschillende intenties die ons bezig houden. Sinds mensenheugenis voegen wij daaraan de namen toe van hen die ons dierbaar zijn. Dat kunnen overledenen zijn, die wij missen en waar wij samen bidden voor hun “zielenrust” d.w.z. dat wij ze a.h.w. samen naar God toe bidden, waar zij gelukkig mogen zijn. Ook een diepzinnig teken van verbondenheid. Zij worden niet vergeten, bovenal niet in ons gebed. Ook worden misintenties opgegeven voor zieken en gezonden, voor mensen die iets te vieren hebben “uit dankbaarheid” of voor een “bijzondere intentie” die wij niet openlijk noemen, maar waarvan Onze Lieve Heer weet waarvoor dat is. Een mooie en goede gewoonte, die misintenties……

U kunt ze steeds opgeven op het parochiecentrum. De bijdrage is 12,50 euro.

Bent u niet in de gelegenheid om bij het parochiecentrum langs te gaan tijdens werktijden, dan kunt u ook de intentie doorgeven middels een envelop met de bijdrage in de brievenbus. Zorg ervoor dat op of in de envelop de intentie met datum duidelijk is vermeld. Mailen kan ook: info@johannesxxiiiparochie.nl.