Einde en nieuw begin!

Beste lezers, we zijn inmiddels begonnen aan de maanden waarin het elke dag eerder donker word. Alles lijkt een beetje ‘dood’ te gaan. Bomen laten hun bladeren vallen of ze zijn al helemaal kaal. In deze donkere maanden kijken mensen ook vaker somber naar het leven. Eenzame of alleen staande mensen hebben het moeilijker in deze tijd van het jaar. Als we wat verder van ons vandaan kijken naar alles wat er in de wereld gebeurd, dan stemt dit ook niet vrolijk. Conflicten – oorlog – milieu, alles wat we horen maakt het leven er niet mooier op. De gelovige katholieken vierden het einde van het kerkelijk jaar met  het hoogfeest van ‘Christus Koning van het heelal’ op zondag 20 november. Na een week van overgang begint het nieuwe kerkelijk jaar met de Advent. De Advent is een periode waarin katholieke gelovigen zich mogen voorbereiden op Kerstmis: een nieuw begin. [...]

2022-11-21T14:35:20+02:00maandag, 21 november 2022|

Vrijwilligers

Op zondag 9 oktober j.l. mochten wij het patroonsfeest vieren van de H. Paus Johannes xxiii tijdens een plechtige H. Mis in de kerk van St. Willibrord te Berkel-Enschot. Tevens was dit de dag dat wij onze vrijwilligers wilden bedanken voor hun inzet en toewijding betreffende onze parochie. Dit gebeurde middels een koffietafel na de H. Mis. Iedere vrijwilliger heeft op zijn of haar manier een steentje bijgedragen aan het welzijn van onze parochie gemeenschap. De vrijwilliger in een parochie is niet alleen nodig voor het vele werk, de vrijwilliger brengt ook veel ervaring binnen. De vrijwilliger maakt mede de rijkdom van de geloofsgemeenschap, de rijkdom van de kerk, uit. De opbouw van onderop van dit levende lichaam is van wezenlijk belang voor de kerk. Door de vrijwilliger kan geluisterd worden naar wat er onder mensen leeft. Een kerk die levend wil blijven, zal haar vrijwilligers op handen dragen. Vrijwilligers [...]

2022-11-07T14:30:25+02:00maandag, 7 november 2022|

Zuster dood

De laatste paar weken word ik weer indringend geconfronteerd met de dood. De laatste en jongste van al mijn 18 tantes die ik ooit had, is overleden, alsook een schoonzus, een jongere zus van mijn vrouw. Zij is de eerste uit hun gezin die nu dood is. De oudere generatie is er niet meer, nu zijn wij aan de beurt. Bovendien is een goede vriend ernstig ziek en heeft nog maar een paar weken. Aan de dood valt niet te ontkomen. We willen dat wel: we hebben het er liever niet over, uitvaarten zijn vaak in besloten kring en vaak hoor je pas achteraf dat in alle stilte van iemand afscheid is genomen. Rouwbezoek, bezoek aan een overledene, raakt in onbruik. We proberen de dood uit ons leven te weren, maar het is de vraag of dat wel zo verstandig is. Wat je probeert te onderdrukken, komt des te harder [...]

2022-10-24T13:59:58+02:00maandag, 24 oktober 2022|

Paus Johannes XXIII

‘Hoeveel mensen werken er in het Vaticaan?’ werd ooit aan paus Johannes xxiii gevraagd. Het was even stil en toen klonk het antwoord: ‘Ik denk, ongeveer de helft…’ Tal van dit soort anecdotes doen de ronde over deze paus en patroon van onze parochie. Humor en hartelijkheid kan deuren openen. De boodschap die je te brengen hebt, komt immers veel beter aan als de band goed is. Naast humoristisch was paus Johannes ook een spiritueel man. Zijn geestelijk dagboek getuigt daarvan. Ooit schrok hij ’s nachts van een kwestie wakker en bedacht ‘dat moet ik even met de paus bespreken’. Daarna realiseerde hij zich dat hij dat zelf was. ‘Dan moet de goede God het zelf maar tot een goed einde brengen,’ besloot Johannes, en hij sliep weer in. De tijd waarin wij nu leven, maakt nog eens goed duidelijk dat het inderdaad zo is, dat we als mens niet [...]

2022-10-03T11:38:49+02:00maandag, 3 oktober 2022|

Leerling zijn, daar steek je wat van op!

Elk jaar ga ik naar de Foyer de Charité van Marthe Robin in Thorn voor een 6-daagse retraite in stilte. Een week waarin je wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Door te luisteren naar het Woord van God en in stilte open willen zijn voor het werken van de Heilige Geest. Dit jaar was het thema van de retraite: "Wat maakt mij tot leerling van Jezus?" Een belangrijke vraag en zeker in deze tijd actueel. In de stilte mocht ik nadenken over mijn eigen leerlingschap van Jezus en ik kwam tot een aantal gedachten. Wil ik leerling zijn van Jezus, dan is het belangrijk om zijn woord te lezen dat staat in de Bijbel. Nadenken over Gods woord. Hij spreekt in Zijn woord ieder van ons persoonlijk aan. Wij mogen als leerling deelnemen aan de Eucharistie door de heilige mis actief mee te [...]

2022-09-16T11:50:12+02:00vrijdag, 16 september 2022|

Are you ready?

Waar de sfeer goed is, daar kan veel worden bereikt. Enkele weken geleden ontvingen we in onze parochiezaal in Berkel onze vormelingen, samen met die van Waalwijk en Waspik. Voor hen hadden we een Are you ready-dag georganiseerd: een dag van laagdrempelige geloofsverdieping, op een aansprekende manier, met spel, sketches en gesprekken. En hoewel de tieners uit verschillende plaatsen kwamen, ontstonden er al snel gezellige contacten. Op het eind van deze schitterende dag werden er nog snel telefoonnummers uitgewisseld. Ontmoeting en gemeenschap vormen, is belangrijk. Het is een krachtig bindmiddel in de maatschappij, en ook in de parochie en ik denk dat dat vaak onderschat wordt. Ik ben daarom ook blij met het koffie drinken na onze vieringen. Ik zie hoe belangrijk dat voor onze parochianen is, en zo blijven we op de hoogte van het wel en wee van elkaar. Ontmoeting en gemeenschap vormen, heeft onze vormelingen verbonden en [...]

2022-06-28T22:00:32+02:00dinsdag, 28 juni 2022|

Wat heb ik opgestoken?

Na twee jaar Opstekertjes is dit mijn laatste. Hopelijk hebben mijn gedachten af en toe bij iemand iets teweeg gebracht. Dat mensen worden geïnspireerd tot een nieuwe gedachte over geloof en leven, dat is altijd mijn doel geweest. Bijna elk Opstekertje had een vraag, van ‘Wat vind ik echt belangrijk?’ en ‘Hoe maak ik een thuis?’ tot ‘Geloof je het zelf?’. In eerste instantie stel ik deze aan mezelf. Als pastoraal werker ben ik gewoon mens, zoals iedereen die dit leest, en christen met alle parochianen. Dus heb ik ook dezelfde vragen als veel mensen in onze samenleving. Dat bleek ook wel uit de -spaarzame- respons. De meeste reacties kreeg ik op Opstekertjes waarin ik schreef dat ik ergens mee zat of dat iets me maar niet lukte. Sommige mensen zeiden dan: ‘Dat moet je niet zeggen. Een man van de Kerk moet laten zien dat hij een baken [...]

2022-06-20T13:23:12+02:00maandag, 20 juni 2022|

Nieuw begin

Recent heb ik het magazine ‘De Missionaire Parochie’ mogen ontvangen. Dit magazine geeft een terugblik op de twee bijzondere dagen 24 en 25 maart van dit jaar die ik, samen met nog enkele parochianen H. Joh. XXIII, mocht meemaken in Breepark te Breda. Daar kwamen uit heel Nederland zo’n duizend katholieke en ook enkele protestante gelovigen bijeen om van de Canadese priester James Mallon te horen hoe hij zijn parochie in Canada omvormde van een ingedommelde onderhoudsparochie naar een levendige en bloeiende parochie. De sleutels tot dit succes wil James Mallon delen met iedereen die is geïnteresseerd en om dat te doen reist hij over heel de aardbol. Mallon is een veelgevraagd spreker die begeesterend verteld over het hart van de eucharistie en de sleutels van de heilige Geest, evangelisatie en leiderschap daaromheen. In zijn recent verschenen boek ‘Als God renoveert, Missionaire kerk meer dan parochie alleen, uitgave 2022 [...]

2022-06-13T12:36:17+02:00maandag, 13 juni 2022|

Een nieuw beeld van de Kerk

Veel mensen denken vaak, dat de kerk van Jezus Christus een soort club is, waarvan je lid kunt worden-en blijven- zo lang als het je bevalt. Die kerk moet dan beantwoorden aan onze menselijke verwachtingen. Ze moet een soort ‘welzijnsvereniging’ zijn, waarin iedereen zich thuis kan voelen. Maar….hoe anders is de Kerk, in de tijd van de leerlingen van Jezus? De leerlingen muntten uit in geloof in Jezus en trouw aan Hem, zelfs als hun dit het leven kost. Die leden dienen Jezus na te volgen in Zijn liefde, ook tegenover hun vijanden. Stefanus is het grote voorbeeld van deze gemeenschap, van deze Kerk. Iedereen kan er toe behoren, zelfs diegenen, die haar aanvankelijk vervolgen zoals Poulus. In het centrum van deze Kerk en tegelijk aan haar begin en aan haar einde staat Jezus. Hij heeft haar gesticht: Hij houdt haar in stand en wacht op haar leden, als [...]

2022-06-07T10:50:13+02:00dinsdag, 7 juni 2022|

Katholiek-van-huis-uit…..

Je hoort nogal wat mensen, als het daarover gaat, zeggen dat ze van-huis-uit katholiek zijn. Bij het tv-programma ‘Tussen kunst en kitsch’ zei iemand laatst, toen bleek dat hij over de nodige kennis beschikte: “Ja, ik heb een katholieke opvoeding gehad.” Veel minder vaak hoor je iemand zeggen: “Ik ben katholiek”, laat staan: “Ik ben van harte katholiek.” De meeste katholieken in ons land – en zeker in Brabant – zijn inderdaad van-huis-uit katholiek: ze zijn in een katholiek gezin geboren, zijn gedoopt, hebben de eerste communie gedaan en zijn soms ook nog gevormd. Maar daarna wordt het voor velen allemaal wat minder helder. Als ik mensen daarnaar vraag, blijkt soms dat ze zelf niet goed weten wat ze zijn: wel of niet katholiek? Er is ook nogal wat gebeurd waardoor het allemaal minder zeker is geworden: met de maatschappij waarin we leven, met de Kerk, met het leven [...]

2022-05-30T14:08:31+02:00maandag, 30 mei 2022|
Ga naar de bovenkant