De weg naar geloof

Laatst werd ik door een opa benaderd met de vraag of ik een Bijbeluitgave kon noemen die geschikt zou zijn voor zijn 16-jarige kleindochter. Zij was niet-gelovig opgevoed, maar om de een of andere reden was ze nieuwsgierig geworden naar de Bijbel. Ze wilde daar meer vanaf weten. Maar ja, er zijn zoveel soorten Bijbeluitgaven, welke is nou geschikt voor een 16-jarige leergierige puber? Ik heb hem toen de YouCat Jongerenbijbel aanbevolen. Dat is een Bijbel die door een team van deskundigen speciaal voor jongeren is samengesteld. Hij bestaat uit een selectie van de meest relevante teksten van het Oude en Nieuwe Testament, volgens een officiële vertaling en voorzien van uitleg, illustraties, kaarten en foto’s. Dus niet de volledige Bijbel, dat zou teveel ineens en ook te moeilijk zijn, maar de belangrijkste verhalen, waardoor je toch een goed zicht op de Bijbel krijgt. Waarom vertel ik u dit? We zien [...]

2023-07-10T09:27:56+02:00maandag, 10 juli 2023|

Sacramentsdag

Zondag 11 juni is het Sacramentsdag, een kerkelijk hoogfeest, een belangrijke dag dus, die in sommige katholieke landen uitbundig gevierd wordt, met een Sacramentsprocessie die door bloemrijk versierde straten gaat. Het hele dorp loopt dan uit om er getuige van te zijn of eraan deel te nemen. In onze streken komt dat niet veel meer voor. Waar gaat dit feest over? De katholieke Kerk kent zeven sacramenten, maar het is de Eucharistie, die in kerkelijke documenten omschreven wordt als ‘bron en hoogtepunt van het christelijk leven’. Is de doop dan niet het eerste en belangrijkste sacrament? De doop is inderdaad als eerste sacrament een belangrijk sacrament, maar met de doop ben je er nog niet. Na de doop – bij ons meestal als baby of jong kind – moet het geloof in de dopeling nog groeien, gevoed worden en op latere leeftijd onderhouden worden. Dat kan op vele manieren, maar [...]

2023-06-05T11:09:15+02:00maandag, 5 juni 2023|

Pinksteren, voor alle leeftijden!

Jezus heeft gezegd: “Ik laat jullie niet alleen achter, ik zal een Helper sturen. Wacht op Hem.” Toen ging Jezus naar zijn Vader in de hemel en een wolk onttrok Hem aan het zicht van de leerlingen. Dit gebeurde met Hemelvaart, veertig dagen na Pasen. Tien dagen later met Pinksteren is het zover, de beloofde Helper komt als ‘tongen van vuur’ over de leerlingen. Deze Helper is de Heilige Geest en geeft inspiratie en kracht aan de leerlingen om de boodschap van Jezus te verkondigen aan iedereen. De Heilige Geest ontvangen katholieken met het doopsel en heel bijzonder ook met het sacrament van het Vormsel. Binnenkort, zondag 4 juni, zullen in onze parochie H. Johannes XXIII ook weer tieners dit mooie sacrament ontvangen. Zij hebben afgelopen jaar zich hierop voorbereidt tijdens acht bijeenkomsten waarin ze met leeftijdgenoten in het traject Familiepastoraat Joh2.3 van onze parochie veel hebben geleerd over de [...]

2023-05-22T11:22:17+02:00maandag, 22 mei 2023|

Hemelvaart van de Heer

Hemelvaart van de Heer. Het is niet goed voor ons, dat de Heer is heengegaan. De apostelen waren in eerste instantie niet blij. Zij waren verheugd dat Jezus hen verscheen na zijn verrijzenis. Hoewel ze ook niet goed wisten wat ze aan moesten met de Heer die door dichte deuren binnenkwam en met hen ging ontbijten. Maar ze hadden hun Jezus terug in hun midden. Hadden ze begrepen dat Jezus niet voor eeuwig als mens op aarde zou rondwandelen? Waarschijnlijk niet, ook al had Jezus bij zijn laatste avondmaal aangekondigd dat Hij zou heengaan en dat de Helper, de heilige Geest zou worden gezonden. Toen het gebeurde, veertig dagen na Pasen, voelden de apostelen zich ontheemd. Zoals wij ook heel vaak het gevoel hebben dat Jezus ver weg van ons is. Dat Hij niet in ons midden is. Hemelvaartsdag leert ons het perspectief te veranderen. Niet te focussen op onze [...]

2023-05-15T09:47:12+02:00maandag, 15 mei 2023|

MOV

‘Wat betekent dat? MOV,’ vraagt een vrouw in de PLUS supermarkt in Udenhout. Het is 9 december en samen met de andere leden van de MOV werkgroep hebben we ingezameld voor de Voedselbank Tilburg. Op deze koude vrijdag in december wordt er gul gegeven en we zijn druk bezig alles in ontvangst te nemen, aan te vullen en op te ruimen. Leg dan maar eens even in twee minuten uit wat MOV betekent, en wat wij als parochiewerkgroep doen. Omdat ons deze vraag vaker wordt gesteld, tijd om dat nu eens uit te leggen. De afkorting MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Van oudsher is er een sterke band van de katholieke kerk in Nederland met kerk en samenleving overzee. In het verleden kreeg deze vorm door de ondersteuning van paters, zusters en broeders, die daar als missionaris de kerk, scholen en de gezondheidszorg opbouwden. Tegenwoordig steunen MOV-werkgroepen sociale [...]

2023-04-24T09:54:56+02:00maandag, 24 april 2023|

Pasen: ‘Wat zegt dit ons nog?’

Beste lezers, Pasen, wat zegt dit christelijk hoogfeest nog voor de moderne westerse mens? En wat zegt het u? Denken we met Pasen alleen maar aan vrije tijd, chocolade eitjes eten, de paashaas of helemaal niet aan iets speciaal? Voor christenen is Pasen de belangrijkste feestdag van alle christelijke feesten. Christenen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Alle vier de evangelisten, Mattheus – Marcus – Lucas – Johannes, beschrijven de historische gebeurtenissen van Pasen. Vroeg in de morgen, op de eerste dag van de week, nadat Jezus was gekruisigd, gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vinden Hem echter niet, de steen voor de ingang van het graf is weggerold en het graf is leeg. Dan verschijnen er engelen bij het graf die hen vertellen dat Jezus is opgestaan. (Mt. 28, 1-6; Mc. 16, 1-6; Lc. 24, 1-9; Joh. 20, 1-9). [...]

2023-04-03T12:08:41+02:00maandag, 3 april 2023|

Een vasten van het kleine gebaar

Een vasten van het kleine gebaar Paus Franciscus is een man van eenvoudige woorden en daden; rechttoe rechtaan. Dat liet hij al vanaf het begin zien. Zo woont hij niet afgezonderd in het pauselijk appartement, maar in Casa Santa Marta, het gastenverblijf in het Vaticaan, waar meer mensen wonen en met wie hij samen kan eten. Hij laat zich niet vervoeren in een dure wagen, maar in een eenvoudige auto. Dezelfde eenvoud is kenmerkend voor de 40 tips die de paus ons voor de veertigdagentijd, waar we ons nu in bevinden, heeft gegeven: “kleine en haalbare gebaren voor meer liefde in de wereld en je hart”. Eén tip voor elke dag van Aswoensdag tot Pasen. Ik zal er een tiental noemen: - iemand bellen waarmee je lang geen contact had; - luisteren, stil en zonder oordeel; - iedereen die je leven deelt, groeten; - iemand die het moeilijk heeft, aanmoedigen; [...]

2023-03-20T12:36:33+02:00maandag, 20 maart 2023|

Op de drempel van Carnaval

Op de drempel van Carnaval Wie in deze dagen het nieuws volgt, hoort veel over weinig fraaie zaken. Een verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië, de aanhoudende vreselijke oorlog in Oekraïne, en crises op allerlei vlak. Ik merk zelf dat ik dit soort nieuws met mate tot me moet nemen: hoofdlijnen, ja, maar details, beperkt. Te veel over grote problemen of rampen lezen of volgen op tv geeft het risico er ongebreideld over te gaan peinzen en malen, terwijl je er tamelijk machteloos tegenover staat. Ik volg deze onderwerpen wel, maar gedoseerd. In die zin helpt het aanstaande carnaval ook gedachten even te parkeren. Het is goed om van tijd tot tijd zorgen aan de kant te zetten, even afstand te nemen, om daarna, hernieuwd weer het werk en het leven van alledag op te pakken. Ik denk dat het je menselijke emotionele weerbaarheid ten goede kan komen. Ook in [...]

2023-02-14T11:11:00+02:00dinsdag, 14 februari 2023|

Wandelen in de geest

Beste lezers, graag wil ik u meenemen op een wandeltocht, niet fysiek weliswaar maar geestelijk. Wandelen is een manier van lopen van alle tijden en die je op vele manieren kunt doen. Voor een fysieke wandeling heb je geen speciale scholing nodig en ook geen speciale techniek, speciaal materiaal of veel geld. Het enige wat je voor wandelen nodig hebt, zijn je eigen benen, ruimte en tijd. Voor een ‘geestelijke wandeling’ is vooral belangrijk een plek waar je niet word gestoord en stilte. Tijdens een wandeling kun je tot rust komen, inspiratie opdoen, genieten van de natuur, tot ontmoetingen komen met iemand die een stukje met je meeloopt en nog zoveel meer. Een bijzondere wandeling, is het houden van een pelgrimstocht. Pelgrim is afgeleid van de Latijnse jongensnaam Peregrinus, wat ‘reiziger’ betekend. Bekende plekken waar pelgrims naar toe reizen zijn bijvoorbeeld: Rome, Jeruzalem, Santiago de Compostela. Deze pelgrimsplaatsen hebben voor [...]

2023-01-23T11:35:18+02:00maandag, 23 januari 2023|

Christen zijn anno 2023

Het leven van de ware christen is in velerlei opzichten vreemd aan de wereld, in zover die wereld zich sluit voor het woord van Christus en zijn Kerk en zich dientengevolge schuldig maakt aan onchristelijk handelen en denken. Het is daarom ook dat de echte christen heel wat tegenwerking heeft te verduren van die wereld, iets waartegen de eenling bijna niet opgewassen is. Vandaar het grote belang voor elke christen om samen met de andere christenen regelmatig rond het Woord en het brood van Christus als huisgenoten van God één familie te vormen. Hier in de ‘huiskamer van God’ vinden wij de energie die nodig is om gezamenlijk sterk te staan in de strijd tegen de verwereldlijking en de ontkerstening van onze samenleving. In de wereld leven zonder van de wereld te zijn. Daar komt het praktisch op neer voor een christen, die daadwerkelijk in zijn dagelijks bestaan de navolging [...]

2023-01-09T12:24:15+02:00maandag, 9 januari 2023|
Ga naar de bovenkant