‘Wat betekent dat? MOV,’ vraagt een vrouw in de PLUS supermarkt in Udenhout. Het is 9 december en samen met de andere leden van de MOV werkgroep hebben we ingezameld voor de Voedselbank Tilburg. Op deze koude vrijdag in december wordt er gul gegeven en we zijn druk bezig alles in ontvangst te nemen, aan te vullen en op te ruimen. Leg dan maar eens even in twee minuten uit wat MOV betekent, en wat wij als parochiewerkgroep doen. Omdat ons deze vraag vaker wordt gesteld, tijd om dat nu eens uit te leggen.

De afkorting MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Van oudsher is er een sterke band van de katholieke kerk in Nederland met kerk en samenleving overzee. In het verleden kreeg deze vorm door de ondersteuning van paters, zusters en broeders, die daar als missionaris de kerk, scholen en de gezondheidszorg opbouwden.

Tegenwoordig steunen MOV-werkgroepen sociale projecten van de plaatselijke kerk in derde­wereldlanden. Sociale ontwikkelingen, vormen van geloofsbeleving en samen kerk zijn elders in de wereld, zetten ons aan het denken over wat wij kunnen doen op het terrein van recht­vaardigheid, vrede en duurzame ontwikkeling. Christen-zijn nodigt ons uit om ons geloof ook handen en voeten te geven en daarmee Jezus te volgen in liefde tot de naaste. Dat doen we hier dichtbij huis op veel manieren. Maar we leven ook in een wereld, in een wereldkerk. Via de acties van de MOV steunen we het werk van mensen in de derde wereld of dichterbij.

De MOV van onze parochie geeft met verschillende activiteiten vorm aan deze gedachte. Wij steunen een project in Suriname, waarvoor we in 2022 op de jaarmarkten in Vught en Oisterwijk met een loterij geld hebben ingezameld. Maar ook verzamelen we goederen die met dat geld daar naar toe worden verzonden. In december (Adventsactie) zamelden wij voedsel in voor de voedselbank Tilburg. Ook namen we deel aan de Kersttocht, dit keer in Biezenmortel, met een knutseltafel voor de jongere deelnemers. In de Vastentijd organiseren we een solidariteits­maaltijd, waarmee we extra geld inzamelen voor de Vastenactie. Verder regelen we de logistiek rondom de verschillende extra collectes in de kerk door het kerkelijk jaar.

Wij zijn een actieve groep die, vanuit de parochie, op deze manier probeert concreet invulling te geven aan de christelijke naastenliefde. Mocht u zich hierdoor aangesproken voelen: wij kunnen altijd versterking gebruiken. Naast overleg en activiteiten organiseren, hebben we het ook heel gezellig met elkaar. Maar ook nodigen wij u van harte uit om onze acties te ondersteunen – weet dat uw bijdrage altijd terecht komt bij mensen die het goed kunnen gebruiken.

‘Ik zocht mijn ziel en die kon ik niet vinden.
Ik zocht mijn God en die ontweek mij.
Ik zocht mijn naaste en vond ze alle drie’

Ria Dieden, Joan van den Brand, Joke de Berk, Tet Tjoa, Corne van den Burg, Walther Jansen