Pasen 2024

Pasen 2024 Christenen ontlenen hun levenskracht aan het geheim van Pasen. De verrijzenis van Jezus uit de doden. Zij is de kern, de centrale boodschap van ons geloof. Niet de duisternis, maar het Licht dat Christus is, tekent voortaan ons leven. Het Paasverhaal speelt zich af in de schemer van de ochtend. Het is een verhaal waarin de eeuwigheid het overneemt van de tijd. We zijn Jezus gevolgd in de voorbije Goede Week. Zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, het laatste avondmaal met Zijn vrienden op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag hoorden wij in het passieverhaal dat geweld van alle tijden is. Jezus werd vermalen tussen het geweld van de religieuze en politieke leiders van Zijn tijd. En Hij was het die aan het kruis nog wel bad: “Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen”. En we weten nu; Hij is er niet meer! Met [...]

2024-03-21T10:15:47+02:00donderdag, 21 maart 2024|

Verslaafd aan ‘social media’

Van de week werd mijn aandacht getrokken door een nieuwsbericht over ‘social media’: liefst 2,2 miljoen mensen in Nederland voelen zich door het gebruik van sociale media minder gelukkig. En het zijn vooral de jongere generaties waar het zich voordoet. Vreemd, zo was mijn eerste gedachte, dan maak je toch minder gebruik van die sociale media. Maar daar zit hem nou net het probleem: ze kunnen niet zonder, ze zijn m.a.w. verslaafd. En het zijn niet alleen de sociale media waaraan velen verslaafd zijn. We weten al langer van alcoholverslaving, rookverslaving, gokverslaving, pornoverslaving en drugsverslaving. Het is slecht voor je gezondheid, je portemonnee, je welbevinden en toch kunnen velen de verleiding niet weerstaan. Verslaafden zijn de moderne slaven, niet tot slaaf gemaakt, maar tot slaaf geworden. Tot ongeluk van zichzelf, maar ook tot ongeluk van de samenleving. Want veel vormen van verslaving leiden tot lichamelijke of geestelijke ziektes, tot uitval [...]

2024-02-05T13:51:30+02:00maandag, 5 februari 2024|

Decemberrituelen

December is een maand van rituelen, veelal met kleine r. Een volksfeest als St.-Nicolaas is omgeven met vaste gebruiken, rituelen zo u wilt. Je verheugen op gezelligheid in vrienden- of familiekring. Inkopen doen – een passend cadeau zoeken, surprises maken, gedichten schrijven, pepernoten, liederen etc. Na deze feestelijkheden volgt het ritueel van de boom zetten, wellicht ook nog andere versiering aanbrengen, de Kersttocht in onze parochie, kerstkaarten schrijven, samen naar de viering op Kerstavond of Kerstdag, opnieuw liederen en de maaltijd met vrienden en familie. Kortom opnieuw vele rituelen met de kleine r. Het mooie van deze rituelen is dat ze gemakkelijk een opstapje kunnen vormen naar je geloof, naar rituelen met de grote R. Immers de stap van Sinterklaas naar de heilige Nicolaas is maar een kleine, want de heilige die drie jongelingen vrijkocht, mag ons inspireren tot zorg voor elkaar. Meer nog Kerstmis, dat ons innerlijk mag aanspreken [...]

2023-12-19T10:24:02+02:00dinsdag, 19 december 2023|

Het best bewaarde geheim

Van de week hoorde ik het weer, nu in een tv-uitzending van Kruispunt: “Het katholiek sociaal denken wordt vaak het best bewaarde geheim van de Kerk genoemd.” Maar zo geheim is dat katholiek sociaal denken helemaal niet. De journalist bedoelde daarmee te zeggen dat veel mensen er niets vanaf weten, er nooit van hebben gehoord. Nou, dan wordt het tijd dat geheim meer voor het voetlicht te brengen. Een belangrijk punt in dat katholiek sociaal denken – niet het enige, anders zou dit ‘opstekertje’ te lang worden –  is dat de mens niet voor zichzelf alleen leeft. Hij is op allerlei manieren met anderen verbonden, van anderen afhankelijk, maar heeft tegelijkertijd ook een zekere verantwoordelijkheid voor anderen. We ervaren dat op allerlei manieren in ons dagelijks leven. Het begint er al mee dat wij geboren worden dank zij twee mensen. We worden door anderen gevoed en opgevoed, zijn op zoek [...]

2023-12-04T14:42:24+02:00maandag, 4 december 2023|

Advent 2023

Zondag begint opnieuw de Advent. We zien uit naar Hem, die ons kracht geeft om te getuigen van ons geloof. We mogen weer verlangen, naar de komst van Jezus Christus in ons aardse bestaan. Niet alleen naar zijn komst meer dan 2000 jaar geleden, maar ook in onze tijd. Hij wil binnen komen in ons leven en in ons hart, zodat Hij dit kan verlichten. Dat dit licht mag groeien zoals op de Adventskrans,  waarvan de eerste kaars wordt ontstoken.  Advent betekent komst. Wij bereiden ons in deze tijd voor op het komen van Gods Zoon: Jezus Christus . Die komst is drievoudig . Allereest vieren wij de menswording van Gods Zoon. Bovendien beleven wij Zijn komst in elke Eucharistie, zij het op een verborgen wijze. En wij belijden tegelijkertijd dat Hij zal komen oordelen, levenden en doden. Moge Zijn licht zich uitbreiden tot het volle licht mag stralen met [...]

2023-11-27T12:29:37+02:00maandag, 27 november 2023|

Allerheiligen & Allerzielen

Elk jaar opnieuw viert op 1 november de katholieke Kerk het hoogfeest van Allerheiligen en de dag daarna de gedachtenis van alle overleden gelovigen, beter bekend als Allerzielen. Als katholiek gedoopte zijn we geroepen tot heiligheid. Dat wil niet zeggen dat we als mensen perfect (moeten) zijn, maar we mogen wel perfectie nastreven. Door de heiligen hebben wij een ‘venster’ op God, omdat heiligen door hun leven Gods aanwezigheid uitstraalden. Op de kerkelijke kalender staan vele heiligen vernoemd, maar er zijn nog ontelbare anonieme heiligen wiens naam wij niet kennen. Ik haal enkele teksten uit pauselijke geschriften aan die iets zeggen over Allerheiligen en Allerzielen en over ons katholieke geloof. In 2011 schreef Paus Benedictus XVI: ‘Na de viering van het hoogfeest van alle heiligen, nodigt de Kerk ons met Allerzielen uit alle overleden gelovigen te gedenken en onze blik te richten op de vele gezichten die ons zijn voorgegaan en die [...]

2023-10-20T10:37:34+02:00vrijdag, 20 oktober 2023|

Behoefte aan spiritualiteit

In de krant van vandaag (7 september) viel mijn oog op een artikel over spiritualiteit. Het was een beschouwing vooraf op het programma ‘Zin in morgen’ dat vanaf 9 september iedere zaterdag rond 18.45 uur te zien is op NPO 2. Het programma wil laten zien dat mensen op verschillende manieren op zoek zijn naar de zin van het leven. Genoemd worden: krachthartceremonie, buiten slapen onder de sterrenhemel, tarotkaarten en kristallen. Met al die voorbeelden heb ik weinig of niets, maar de behoefte aan zingeving snap ik wel. We rennen ons rot en lopen onszelf voorbij, met gevolg dat inmiddels één op de vier werkende jongeren burn-outklachten heeft. Als je dan op jezelf wordt teruggeworpen, komen allerlei vragen naar boven. Waar ben ik mee bezig? Is dit wat ik wil? Wat wil ik eigenlijk? Wie ben ik? Waarvoor leef ik? Heeft het leven zin? Het zijn heel begrijpelijke vragen en [...]

2023-09-08T09:44:25+02:00vrijdag, 8 september 2023|

Vakantietijd!

Beste lezers, Vakantietijd is een periode van ‘een tandje terugschakelen’ en tot rust komen. Even loskomen van de hectiek van steeds maar weer moeten presteren: op school, op de club waar je in een competitie meespeelt, op het werk, op... ga zo nog maar even door. Vakantie hebben we allemaal nodig om uit te rusten en de ‘accu’ weer op te laden, zodat we daarna weer met nieuwe energie aan de slag kunnen gaan. Rust en ontspanning heeft iedereen van tijd tot tijd nodig. De ene persoon zoekt het dicht bij huis terwijl er ook velen zijn die ver van huis gaan en het vakantiegevoel in een ander land zoeken. Elk jaar zien we grote stromen van vakantiegangers op gang komen. De bekende routes naar het zuiden staan vol met auto’s en caravans. Ook de luchthavens moeten grote aantallen vakantiegangers verwerken. Maar waar komen mensen dan tot rust? Wanneer ze [...]

2023-07-10T09:28:48+02:00maandag, 10 juli 2023|

De weg naar geloof

Laatst werd ik door een opa benaderd met de vraag of ik een Bijbeluitgave kon noemen die geschikt zou zijn voor zijn 16-jarige kleindochter. Zij was niet-gelovig opgevoed, maar om de een of andere reden was ze nieuwsgierig geworden naar de Bijbel. Ze wilde daar meer vanaf weten. Maar ja, er zijn zoveel soorten Bijbeluitgaven, welke is nou geschikt voor een 16-jarige leergierige puber? Ik heb hem toen de YouCat Jongerenbijbel aanbevolen. Dat is een Bijbel die door een team van deskundigen speciaal voor jongeren is samengesteld. Hij bestaat uit een selectie van de meest relevante teksten van het Oude en Nieuwe Testament, volgens een officiële vertaling en voorzien van uitleg, illustraties, kaarten en foto’s. Dus niet de volledige Bijbel, dat zou teveel ineens en ook te moeilijk zijn, maar de belangrijkste verhalen, waardoor je toch een goed zicht op de Bijbel krijgt. Waarom vertel ik u dit? We zien [...]

2023-07-10T09:27:56+02:00maandag, 10 juli 2023|

Sacramentsdag

Zondag 11 juni is het Sacramentsdag, een kerkelijk hoogfeest, een belangrijke dag dus, die in sommige katholieke landen uitbundig gevierd wordt, met een Sacramentsprocessie die door bloemrijk versierde straten gaat. Het hele dorp loopt dan uit om er getuige van te zijn of eraan deel te nemen. In onze streken komt dat niet veel meer voor. Waar gaat dit feest over? De katholieke Kerk kent zeven sacramenten, maar het is de Eucharistie, die in kerkelijke documenten omschreven wordt als ‘bron en hoogtepunt van het christelijk leven’. Is de doop dan niet het eerste en belangrijkste sacrament? De doop is inderdaad als eerste sacrament een belangrijk sacrament, maar met de doop ben je er nog niet. Na de doop – bij ons meestal als baby of jong kind – moet het geloof in de dopeling nog groeien, gevoed worden en op latere leeftijd onderhouden worden. Dat kan op vele manieren, maar [...]

2023-06-05T11:09:15+02:00maandag, 5 juni 2023|
Ga naar de bovenkant