Een vasten van het kleine gebaar

Een vasten van het kleine gebaar Paus Franciscus is een man van eenvoudige woorden en daden; rechttoe rechtaan. Dat liet hij al vanaf het begin zien. Zo woont hij niet afgezonderd in het pauselijk appartement, maar in Casa Santa Marta, het gastenverblijf in het Vaticaan, waar meer mensen wonen en met wie hij samen kan eten. Hij laat zich niet vervoeren in een dure wagen, maar in een eenvoudige auto. Dezelfde eenvoud is kenmerkend voor de 40 tips die de paus ons voor de veertigdagentijd, waar we ons nu in bevinden, heeft gegeven: “kleine en haalbare gebaren voor meer liefde in de wereld en je hart”. Eén tip voor elke dag van Aswoensdag tot Pasen. Ik zal er een tiental noemen: - iemand bellen waarmee je lang geen contact had; - luisteren, stil en zonder oordeel; - iedereen die je leven deelt, groeten; - iemand die het moeilijk heeft, aanmoedigen; [...]

2023-03-20T12:36:33+02:00maandag, 20 maart 2023|

Op de drempel van Carnaval

Op de drempel van Carnaval Wie in deze dagen het nieuws volgt, hoort veel over weinig fraaie zaken. Een verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië, de aanhoudende vreselijke oorlog in Oekraïne, en crises op allerlei vlak. Ik merk zelf dat ik dit soort nieuws met mate tot me moet nemen: hoofdlijnen, ja, maar details, beperkt. Te veel over grote problemen of rampen lezen of volgen op tv geeft het risico er ongebreideld over te gaan peinzen en malen, terwijl je er tamelijk machteloos tegenover staat. Ik volg deze onderwerpen wel, maar gedoseerd. In die zin helpt het aanstaande carnaval ook gedachten even te parkeren. Het is goed om van tijd tot tijd zorgen aan de kant te zetten, even afstand te nemen, om daarna, hernieuwd weer het werk en het leven van alledag op te pakken. Ik denk dat het je menselijke emotionele weerbaarheid ten goede kan komen. Ook in [...]

2023-02-14T11:11:00+02:00dinsdag, 14 februari 2023|

Wandelen in de geest

Beste lezers, graag wil ik u meenemen op een wandeltocht, niet fysiek weliswaar maar geestelijk. Wandelen is een manier van lopen van alle tijden en die je op vele manieren kunt doen. Voor een fysieke wandeling heb je geen speciale scholing nodig en ook geen speciale techniek, speciaal materiaal of veel geld. Het enige wat je voor wandelen nodig hebt, zijn je eigen benen, ruimte en tijd. Voor een ‘geestelijke wandeling’ is vooral belangrijk een plek waar je niet word gestoord en stilte. Tijdens een wandeling kun je tot rust komen, inspiratie opdoen, genieten van de natuur, tot ontmoetingen komen met iemand die een stukje met je meeloopt en nog zoveel meer. Een bijzondere wandeling, is het houden van een pelgrimstocht. Pelgrim is afgeleid van de Latijnse jongensnaam Peregrinus, wat ‘reiziger’ betekend. Bekende plekken waar pelgrims naar toe reizen zijn bijvoorbeeld: Rome, Jeruzalem, Santiago de Compostela. Deze pelgrimsplaatsen hebben voor [...]

2023-01-23T11:35:18+02:00maandag, 23 januari 2023|

Christen zijn anno 2023

Het leven van de ware christen is in velerlei opzichten vreemd aan de wereld, in zover die wereld zich sluit voor het woord van Christus en zijn Kerk en zich dientengevolge schuldig maakt aan onchristelijk handelen en denken. Het is daarom ook dat de echte christen heel wat tegenwerking heeft te verduren van die wereld, iets waartegen de eenling bijna niet opgewassen is. Vandaar het grote belang voor elke christen om samen met de andere christenen regelmatig rond het Woord en het brood van Christus als huisgenoten van God één familie te vormen. Hier in de ‘huiskamer van God’ vinden wij de energie die nodig is om gezamenlijk sterk te staan in de strijd tegen de verwereldlijking en de ontkerstening van onze samenleving. In de wereld leven zonder van de wereld te zijn. Daar komt het praktisch op neer voor een christen, die daadwerkelijk in zijn dagelijks bestaan de navolging [...]

2023-01-09T12:24:15+02:00maandag, 9 januari 2023|

Kerstmis 2022

Kerstmis is het feest van licht in de duisternis, van vrede op aarde, van gezellig samenzijn. Maar er zijn veel zaken om ons heen die afbreuk doen aan het feestelijke karakter van die dag. Het gewone leven is duur, de gasprijzen hoog; er zijn te weinig werkers in de zorg, waardoor ouderen te veel aan hun lot worden overgelaten; jongeren met psychische problemen staan te lang op een wachtlijst en kunnen niet geholpen worden; er is onvrede en velen voelen zich op straat onveilig; er is veel fraude en cybercriminaliteit; er is oorlog in Oekraïne en een oplossing voor de klimaatcrisis is ver weg. Er is veel om je zorgen over te maken. In zijn kerstboodschap van dit jaar schrijft onze bisschop, mgr. De Korte: “Geloof neemt onze zorgen niet weg.” Maar ook: “Geloof biedt perspectief, christenen zijn mensen van hoop”. Het fundament van onze hoop is Christus, Gods Zoon [...]

2022-12-19T10:32:42+02:00maandag, 19 december 2022|

Decemberdrukte

December is een drukke maand. Er moet vanalles gebeuren. Althans, dat vinden we. Er moeten Sinterklaasgedichtjes geschreven worden en surprises gemaakt. De Sint is nog niet koud weg, of de Kerstboom moet worden gezet – verdorie, die lichtjes doen het weer eens niet… Kerstkaarten moeten worden geschreven – hebben we ergens nog het nieuwe adres van Ans en Henk, die pas naar Breda zijn verhuisd? Wie nodigen we uit met Kerstmis? Wat zullen we dan eten, een klassiek diner, of liever met z’n allen gezellig gourmetten? En dan moet daarna nog alles worden ingekocht, gekookt en alles voorbereid. Al met al kunnen we het ons erg druk maken. Het houdt het risico in dat we onszelf voorbij hollen, en dat de Adventstijd ons als het ware door de vingers glipt. Even een pas op de plaats maken, kan ons helpen. Elke dag even tijd inroosteren voor een stukje verstilling en [...]

2022-12-05T11:43:45+02:00maandag, 5 december 2022|

Einde en nieuw begin!

Beste lezers, we zijn inmiddels begonnen aan de maanden waarin het elke dag eerder donker word. Alles lijkt een beetje ‘dood’ te gaan. Bomen laten hun bladeren vallen of ze zijn al helemaal kaal. In deze donkere maanden kijken mensen ook vaker somber naar het leven. Eenzame of alleen staande mensen hebben het moeilijker in deze tijd van het jaar. Als we wat verder van ons vandaan kijken naar alles wat er in de wereld gebeurd, dan stemt dit ook niet vrolijk. Conflicten – oorlog – milieu, alles wat we horen maakt het leven er niet mooier op. De gelovige katholieken vierden het einde van het kerkelijk jaar met  het hoogfeest van ‘Christus Koning van het heelal’ op zondag 20 november. Na een week van overgang begint het nieuwe kerkelijk jaar met de Advent. De Advent is een periode waarin katholieke gelovigen zich mogen voorbereiden op Kerstmis: een nieuw begin. [...]

2022-11-21T14:35:20+02:00maandag, 21 november 2022|

Vrijwilligers

Op zondag 9 oktober j.l. mochten wij het patroonsfeest vieren van de H. Paus Johannes xxiii tijdens een plechtige H. Mis in de kerk van St. Willibrord te Berkel-Enschot. Tevens was dit de dag dat wij onze vrijwilligers wilden bedanken voor hun inzet en toewijding betreffende onze parochie. Dit gebeurde middels een koffietafel na de H. Mis. Iedere vrijwilliger heeft op zijn of haar manier een steentje bijgedragen aan het welzijn van onze parochie gemeenschap. De vrijwilliger in een parochie is niet alleen nodig voor het vele werk, de vrijwilliger brengt ook veel ervaring binnen. De vrijwilliger maakt mede de rijkdom van de geloofsgemeenschap, de rijkdom van de kerk, uit. De opbouw van onderop van dit levende lichaam is van wezenlijk belang voor de kerk. Door de vrijwilliger kan geluisterd worden naar wat er onder mensen leeft. Een kerk die levend wil blijven, zal haar vrijwilligers op handen dragen. Vrijwilligers [...]

2022-11-07T14:30:25+02:00maandag, 7 november 2022|

Zuster dood

De laatste paar weken word ik weer indringend geconfronteerd met de dood. De laatste en jongste van al mijn 18 tantes die ik ooit had, is overleden, alsook een schoonzus, een jongere zus van mijn vrouw. Zij is de eerste uit hun gezin die nu dood is. De oudere generatie is er niet meer, nu zijn wij aan de beurt. Bovendien is een goede vriend ernstig ziek en heeft nog maar een paar weken. Aan de dood valt niet te ontkomen. We willen dat wel: we hebben het er liever niet over, uitvaarten zijn vaak in besloten kring en vaak hoor je pas achteraf dat in alle stilte van iemand afscheid is genomen. Rouwbezoek, bezoek aan een overledene, raakt in onbruik. We proberen de dood uit ons leven te weren, maar het is de vraag of dat wel zo verstandig is. Wat je probeert te onderdrukken, komt des te harder [...]

2022-10-24T13:59:58+02:00maandag, 24 oktober 2022|

Paus Johannes XXIII

‘Hoeveel mensen werken er in het Vaticaan?’ werd ooit aan paus Johannes xxiii gevraagd. Het was even stil en toen klonk het antwoord: ‘Ik denk, ongeveer de helft…’ Tal van dit soort anecdotes doen de ronde over deze paus en patroon van onze parochie. Humor en hartelijkheid kan deuren openen. De boodschap die je te brengen hebt, komt immers veel beter aan als de band goed is. Naast humoristisch was paus Johannes ook een spiritueel man. Zijn geestelijk dagboek getuigt daarvan. Ooit schrok hij ’s nachts van een kwestie wakker en bedacht ‘dat moet ik even met de paus bespreken’. Daarna realiseerde hij zich dat hij dat zelf was. ‘Dan moet de goede God het zelf maar tot een goed einde brengen,’ besloot Johannes, en hij sliep weer in. De tijd waarin wij nu leven, maakt nog eens goed duidelijk dat het inderdaad zo is, dat we als mens niet [...]

2022-10-03T11:38:49+02:00maandag, 3 oktober 2022|
Ga naar de bovenkant