Op de drempel van Carnaval

Wie in deze dagen het nieuws volgt, hoort veel over weinig fraaie zaken. Een verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië, de aanhoudende vreselijke oorlog in Oekraïne, en crises op allerlei vlak. Ik merk zelf dat ik dit soort nieuws met mate tot me moet nemen: hoofdlijnen, ja, maar details, beperkt. Te veel over grote problemen of rampen lezen of volgen op tv geeft het risico er ongebreideld over te gaan peinzen en malen, terwijl je er tamelijk machteloos tegenover staat. Ik volg deze onderwerpen wel, maar gedoseerd.

In die zin helpt het aanstaande carnaval ook gedachten even te parkeren. Het is goed om van tijd tot tijd zorgen aan de kant te zetten, even afstand te nemen, om daarna, hernieuwd weer het werk en het leven van alledag op te pakken. Ik denk dat het je menselijke emotionele weerbaarheid ten goede kan komen.

Ook in onze parochie vieren we carnaval met een viering in de St.-Lambertus op zaterdag (om 13.00 uur) en in de St.-Caecilia op zondag (om 11.00 uur). U bent van harte welkom. Ik geniet altijd van deze vieringen omdat het geloof en het ludieke bij elkaar komen. Het is menselijk gezien heilzaam om af en toe wat zelfspot te gebruiken en wat zaken te relativeren.

Eén van mijn favoriete Bijbelboeken is het Boek Prediker, dat goed aansluit bij af en toe afstand nemen, relativeren en dan met nieuwe energie doorgaan. Voor alle dingen is er een tijd: Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om verdriet te hebben en een tijd om te dansen, zo zegt Prediker. Loop niet aan alles voorbij, en geniet op z’n tijd ook van de mooie dingen die God ons geeft.

Een mooi recept om op de lange duur stand te houden in maatschappij en geloof.

Pastoor Marcel Dorssers