Beste lezers, Pasen, wat zegt dit christelijk hoogfeest nog voor de moderne westerse mens? En wat zegt het u? Denken we met Pasen alleen maar aan vrije tijd, chocolade eitjes eten, de paashaas of helemaal niet aan iets speciaal? Voor christenen is Pasen de belangrijkste feestdag van alle christelijke feesten. Christenen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Alle vier de evangelisten, Mattheus – Marcus – Lucas – Johannes, beschrijven de historische gebeurtenissen van Pasen. Vroeg in de morgen, op de eerste dag van de week, nadat Jezus was gekruisigd, gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vinden Hem echter niet, de steen voor de ingang van het graf is weggerold en het graf is leeg. Dan verschijnen er engelen bij het graf die hen vertellen dat Jezus is opgestaan. (Mt. 28, 1-6; Mc. 16, 1-6; Lc. 24, 1-9; Joh. 20, 1-9). De vrouwen haasten zich naar de apostelen om te vertellen dat Jezus is verrezen maar zij worden niet op hun woord geloofd. Eerst nadat Petrus en Johannes zelf zijn gaan kijken ontspringt het geloof. ‘Hij zag en geloofde.’ (Joh. 20, 8) Blijkbaar moeten wij mensen eerst met eigen ogen zien en met eigen handen aanraken voordat we geloven. Zo blijkt even verder ook in het evangelie bij de apostel Tomas. De andere apostelen vertellen hem dat Jezus aan hen is verschenen. Tomas zegt: ‘Eerst zien en aanraken en dan pas zal ik geloven.’ (Joh. 20, 24-25)  Hoe staan wij in ons geloof. Kunnen wij de stap maken van lezen in de Bijbel – Gods woord – naar geloof in de verrezen Jezus? Geloven dat Jezus de dood heeft overwonnen. Geloven in nieuw leven, over de dood heen. Dat is geloven in Pasen. Ik wens u allen dit toe: Zalig Pasen.

Diaken Ton.