Laatst werd ik door een opa benaderd met de vraag of ik een Bijbeluitgave kon noemen die geschikt zou zijn voor zijn 16-jarige kleindochter. Zij was niet-gelovig opgevoed, maar om de een of andere reden was ze nieuwsgierig geworden naar de Bijbel. Ze wilde daar meer vanaf weten. Maar ja, er zijn zoveel soorten Bijbeluitgaven, welke is nou geschikt voor een 16-jarige leergierige puber? Ik heb hem toen de YouCat Jongerenbijbel aanbevolen. Dat is een Bijbel die door een team van deskundigen speciaal voor jongeren is samengesteld. Hij bestaat uit een selectie van de meest relevante teksten van het Oude en Nieuwe Testament, volgens een officiële vertaling en voorzien van uitleg, illustraties, kaarten en foto’s. Dus niet de volledige Bijbel, dat zou teveel ineens en ook te moeilijk zijn, maar de belangrijkste verhalen, waardoor je toch een goed zicht op de Bijbel krijgt.

Waarom vertel ik u dit? We zien hier gebeuren wat we misschien niet verwachten: een niet-gelovig iemand die op zoek gaat naar ‘het geloof’. We kennen allemaal ‘van-huis-uit-katholieken’, die ooit gedoopt zijn en de Eerste Communie hebben gedaan, maar die later Kerk en geloof achter zich hebben gelaten. En soms denken we dat dat de enige gang van zaken is. Maar ook het omgekeerde komt voor: dat mensen door wat ze meemaken, horen of omdat ze ergens tegenaan lopen en dat niet kunnen plaatsen, op zoek gaan naar de zin van het leven. En dan nóg kan die zoektocht alle kanten uitgaan, maar dan is het ook mogelijk dat een 16-jarige kleindochter aan haar opa vraagt: “Opa, heb je een Bijbel voor mij?” En ze vraagt dat natuurlijk aan haar opa, omdat ze in de loop der jaren wel heeft gemerkt dat opa een gelovige katholiek is. Misschien heeft ze daar nooit zo bij stil gestaan, maar nu wél, nu intrigeert haar dat en ze wil er het hare van weten.

Zo is dit verhaal een ‘opstekertje’, in dubbele zin: het laat de betekenis zien van grootouders voor de geloofsoverdracht naar hun kleinkinderen – paus Franciscus heeft daar vaak op gewezen – en het laat zien dat ook in onze tijd het (katholieke) geloof mensen weet uit te dagen en aan te spreken. En dat is hoopvol!

Theo Schepens, emeritus pastoraal werker