Hemelvaart van de Heer.

Het is niet goed voor ons, dat de Heer is heengegaan. De apostelen waren in eerste instantie niet blij. Zij waren verheugd dat Jezus hen verscheen na zijn verrijzenis. Hoewel ze ook niet goed wisten wat ze aan moesten met de Heer die door dichte deuren binnenkwam en met hen ging ontbijten. Maar ze hadden hun Jezus terug in hun midden. Hadden ze begrepen dat Jezus niet voor eeuwig als mens op aarde zou rondwandelen? Waarschijnlijk niet, ook al had Jezus bij zijn laatste avondmaal aangekondigd dat Hij zou heengaan en dat de Helper, de heilige Geest zou worden gezonden. Toen het gebeurde, veertig dagen na Pasen, voelden de apostelen zich ontheemd. Zoals wij ook heel vaak het gevoel hebben dat Jezus ver weg van ons is. Dat Hij niet in ons midden is.

Hemelvaartsdag leert ons het perspectief te veranderen. Niet te focussen op onze visie op Jezus vanuit het menselijke, maar op te zien naar de Zoon van God die zetelt aan de rechterhand van de Vader. Daar, op de plaats die Hem van eeuwigheid toekomt, spreekt Hij voor ons ten beste bij de Vader die Hij ons heeft geopenbaard. Op die manier kunnen Vader en Zoon de beloofde Geest zenden om voor altijd bij ons te blijven. Na Hemelvaart kan het pas Pinksteren worden en de Kerk ontstaan als huis voor alle volkeren. Het is goed voor ons, dat de Heer ten hemel is opgestegen. Hij is in ons midden, ook vandaag. De Geest wordt ons geschonken, zijn Lichaam ons aangeboden. Hij die in de Hemel woont daalt geestelijk elke dag neer in de harten van alle leden van zijn Lichaam. Mogen wij ons vaak met Hem verbonden voelen en leven als God dicht in ons leven aanwezig is. Een gezegende Hemelvaartsdag toegewenst.

Pastoor Godfried B.M.Looijaard