Jezus heeft gezegd: “Ik laat jullie niet alleen achter, ik zal een Helper sturen. Wacht op Hem.” Toen ging Jezus naar zijn Vader in de hemel en een wolk onttrok Hem aan het zicht van de leerlingen. Dit gebeurde met Hemelvaart, veertig dagen na Pasen. Tien dagen later met Pinksteren is het zover, de beloofde Helper komt als ‘tongen van vuur’ over de leerlingen. Deze Helper is de Heilige Geest en geeft inspiratie en kracht aan de leerlingen om de boodschap van Jezus te verkondigen aan iedereen. De Heilige Geest ontvangen katholieken met het doopsel en heel bijzonder ook met het sacrament van het Vormsel. Binnenkort, zondag 4 juni, zullen in onze parochie H. Johannes XXIII ook weer tieners dit mooie sacrament ontvangen. Zij hebben afgelopen jaar zich hierop voorbereidt tijdens acht bijeenkomsten waarin ze met leeftijdgenoten in het traject Familiepastoraat Joh2.3 van onze parochie veel hebben geleerd over de Heilige Geest. De Heilige Geest die hen in hun verdere leven zal helpen met zeven bijzondere geschenken, namelijk: de gave van ’Wijsheid’, die zorgt dat zij aanvoelen wat echt goed is voor henzelf én voor anderen; de gave van ‘Inzicht’, die hen zal helpen begrijpen wat er gebeurd in henzelf als persoon én wat er gebeurd in de wereld rondom hen heen; de gave van ‘Raad’, die zij kunnen vinden in de Bijbel die ze hebben gebruikt tijdens de bijeenkomsten en die ze als cadeau ontvangen én de raad die ze kunnen krijgen van betrouwbare mensen om hen heen; de gave van ‘Sterkte’, die hen weerbaar maakt en moedig, ook als het even wat moeilijker gaat; de gave van ‘Geloof’, die hen houvast geeft in hun verdere leven in de wetenschap dat God er voor hen is én dat Hij heel veel van hen houdt; de gave van ‘Liefde’, die hen het goede laat zien in elke mens die ze ontmoeten én die hen helpt om mensen te vergeven en nabij te zijn; de gave van ‘Ontzag voor God’, die hen helpt ontdekken dat Hij altijd weer verrassend nieuwe kansen schept in hun leven én die hen helpt om deze aarde, die Gods schepping is, te eerbiedigen en goed om te gaan met natuur en milieu. Zo hebben de tieners veel opgestoken tijdens de bijeenkomsten van ons Familiepastoraat. Misschien bent u ook geïnteresseerd om uw kind of kinderen te laten meedoen én ook voor de ouders zijn er aparte bijeenkomsten naast die van de kinderen. Wilt u hiervan wat meer opsteken dan bent u van harte welkom. Informatie hierover kunt u vinden op de website van onze parochie https://johannesxxiiiparochie.nl

Diaken Ton.