STICHTING MOV Johannes XXIII

Op 19 juni 2015  zijn de mov groepen van Biezemortel, Berkel en Enschot en Stichting MOV Udenhout per notariele acte samen gegaan in de Stichting MOV Johannes XXIII.
    
MOV staat voor: missie-ontwikkeling-vrede. De stichting ondersteunt en ontplooit activiteiten op het terrein van missie-, ontwikkelings- en vredeswerk zowel ten bate van landelijke acties als van werk door eigen parochianen ondernomen. MOV organiseerd jaarlijks de bisschoppelijke Advents en vasten actie in de 4 dorpen.

Verder is de MOV actief in de weekenden wanneer aandacht wordt gevraagd voor landelijke activiteiten als Memisa, Solidaridad, Week van de Nederlandse Missionaris, Vredesweek en Wereldmissiedag. Men schrijft persberichten, verspreidt folders, hangt affiches op en verzorgt zelf toespraken in de kerk of nodigt sprekers uit.

Activiteitenrooster van de Stichting MOV Johannes XXIII
Kerkjaar 2018

Januari
Driekoningen zingen, Biezenmortel

Februari
14 februari t/m 1 april: Bisschoppelijke Vastenactie | Alle kernen

Mei
12 t/m 20 mei: Week Nederlandse missionarissen | Alle kernen

Augustus
25/26 augustus: MIVA/missie verkeersmiddelen actie | Alle kernen

September
9  september: Unentse Mert: loterij en info markt | Udenhout
15 t/m 23 september: Vredesweek: lezing | Alle kernen

Oktober
1 t/m 31-oktober: Elke werkdag rozenhoedje bidden voor vrede | Berkel en Enschot
20 en 21 oktober: Missie zondag | Alle kernen
27 oktober: Verkoop wereldwinkel producten | Udenhout
28 oktober: Verkoop wereldwinkel producten | Berkel Enschot

December
1 t/m 23 december: Bisschoppelijke Adventsactie | Alle kernen
Kersttocht                                                                  

E-mail: movjohannesxxiii@kpnmail.nl
Telefoon: 013-5112944