STICHTING MOV Johannes XXIII

MOV staat voor: missie-ontwikkeling-vrede. De stichting ondersteunt en ontplooit activiteiten op het terrein van missie-, ontwikkelings- en vredeswerk zowel ten bate van landelijke acties als van werk door eigen parochianen ondernomen. MOV organiseerd jaarlijks de bisschoppelijke Advents en vasten actie in de 4 dorpen.

Verder is de MOV actief in de weekenden wanneer aandacht wordt gevraagd voor landelijke activiteiten als Memisa, Solidaridad, Week van de Nederlandse Missionaris, Vredesweek en Wereldmissiedag. Men schrijft persberichten, verspreidt folders, hangt affiches op en verzorgt zelf toespraken in de kerk of nodigt sprekers uit.

Contact:
movjohannesxxiii@kpnmail.nl
013 5112944