40 dagen 40 vragen

Hier vind je alle vragen van dit project in 2022 tot nu toe.

Het overkoepelende thema van de vragen is gemeenschap, om stil te staan bij wat er om je heen gebeurt.

Zaterdag 16 april

Als je met de paus zou kunnen praten over gemeenschap, wat zou je hem dan willen zeggen?

Vrijdag 15 april

Een van de laatste woorden van Jezus aan het kruis was: “Vader, vergeef het hun…” Kun jij mensen vergeven in het belang van iets groters?

Donderdag 14 april

Jezus zei bij het laatste avondmaal: “Doe dit tot mijn gedachtenis.” Wat betekent de Eucharistieviering voor jou?

Woensdag 13 april

Vanavond viert de bisschop de Chrismamis in verbondenheid met het hele bisdom. Voel jij je daar bij betrokken?

Dinsdag 12 april

Vraag jij Maria of iemand anders uit de gemeenschap van de heiligen wel eens om hulp?

Maandag 11 april

Een monnik zei: “In de eenzame stilte verbind ik mij heel intens met anderen.” Hoe ervaar jij dat?

Zaterdag 9 april

Met Palmpasen halen mensen Jezus binnen als hun koning en heer. Wie is jouw geestelijk leider?

Vrijdag 8 april

Iemand zei: “Onze verbondenheid als mensen onderling is de grootste lof voor God.” Wat denk jij?

Woensdag 6 april

Wie horen er volgens jou wel en wie niet bij de Kerk?

Dinsdag 5 april

Hoe voelt het om onderdeel te zijn van een gemeenschap?

Maandag 4 april

Wat kan de Kerk volgens jou leren van de samenleving?

Zaterdag 2 april

De traditie zegt: “We zijn allemaal kinderen van God.”

Lukt het jou om alle mensen te zien als jouw broers en zussen?

Vrijdag 1 april

Hoe kunnen we mensen om ons heen helpen als ze in nood zijn?

Donderdag 31 maart

De traditie zegt: “De Kerk is eenheid in verscheidenheid.” Wat zegt dit jou?

Woensdag 30 maart

Hoe kun je van de ene gemeenschap overstappen naar een andere?

Dinsdag 29 maart

Wie laat er in de samenleving het geluid van de Kerk horen? Is er iemand die dat beter zou kunnen?

Maandag 28 maart

Moet je het in alles eens zijn met een gemeenschap waar je ‘lid’ van bent?

Donderdag 24 maart

In Bijbelvertalingen staat vaak ‘gemeenschap hebben’ waar we nu zouden zeggen ‘gingen met elkaar naar bed’. Wat zegt dit verschil volgens jou?

Dinsdag 22 maart

De traditie zegt: “De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.” Wat zegt deze wens jou?

Maandag 21 maart

Kun jij jouw persoonlijke geloof beleven in de Kerk?

Zaterdag 19 maart

Als er een probleem is in je omgeving, voel jij je dan geroepen om er iets aan te doen?

Vrijdag 18 maart

Iemand zei: “De Kerk is geroepen om een plaats van vriendschap voor iedereen te zijn.” Vind je dit realistisch?

Donderdag 17 maart

Heeft geloof een plaats in de samenleving? Of achter de voordeur?

Woensdag 16 maart

Heb jij het idee dat meedoen met verkiezingen bijdraagt aan de gemeenschap?

Dinsdag 15 maart

Is een parochie of kerk een speciaal soort gemeenschap of net zoiets als een hobbyclub?

Maandag 14 maart

De Bijbel zegt: “Laten wij dus nastreven wat de vrede en de opbouw van onze gemeenschap bevordert.” Wat zou je hiervoor kunnen doen?

Zaterdag 12 maart

Welke rol speelt je geloof in je stem bij gemeenteraadsverkiezingen?

Vrijdag 11 maart

Paus Franciscus zei: “De aarde is ons gemeenschappelijk huis.” Hoe ga jij om met deze wereld?

Donderdag 10 maart

“Alleen samen houden we corona onder controle” werd er gezegd. Hoe vond jij dat onze samenleving daarmee omging? En jij?

Woensdag 9 maart

Zie jij de gemeente (Tilburg) als een gemeenschap?

Dinsdag 8 maart

Iemand zei: “In onze relatie met anderen ontdekken wij onze eigen identiteit.” Ervaar jij dit ook zo?

Maandag 7 maart

Wat doe jij als iemand zich niet aan maatschappelijke regels houdt?

Zaterdag 5 maart

Wat maakt volgens jou een groep mensen tot een gemeenschap?

Vrijdag 4 maart

Er wordt veel gesproken over een kloof in onze samenleving. Aan welke kant van die kloof sta jij?

Aswoensdag 2 maart

Iemand zei: “Het is oorlog in Oekraïne en dan gaan wij ons persoonlijk bezinnen en inkeren. Dat voelt vreemd.” Wat kun jij hier doen voor de mensen daar?