Als er een probleem is in je omgeving, voel jij je dan geroepen om er iets aan te doen?