Jezus zei bij het laatste avondmaal: “Doe dit tot mijn gedachtenis.” Wat betekent de Eucharistieviering voor jou?