40 dagen 40 vragen

Tijdens de eerste corona-lockdown leken we als samenleving elkaar heel goed te vinden, maar hoe is dat nu? En er komen verkiezingen aan voor de gemeenteraad. Is dat een bijdrage aan saamhorigheid of aan polarisatie? En in de Katholieke Kerk loopt het Synodaal proces. Dat is een uitnodiging van de paus aan iedereen over de hele wereld om mee te spreken over hoe de Kerk als gemeenschap met God en elkaar kan groeien. Er speelt dus heel wat rond ‘samen op weg’ zijn.

De veertigdagentijd -tussen Carnaval en Pasen- is een uitstekende periode om daar eens persoonlijk bij stil te staan. Het project 40 dagen 40 vragen wil je daarbij helpen.

Elke dag staat hieronder (of in je mail) een nieuwe vraag.
Je wordt uitgenodigd om er vier keer veertig seconden mee bezig te zijn.
Aan het begin van de dag, op de middag en aan het begin van de avond denk je er over na.
Aan het einde van de dag kun je er dan iets over opschrijven. Er zijn geen foute en goede antwoorden, maar wees eerlijk tegen jezelf.
Op zondag, wanneer er geen nieuwe vraag is, kun je terugkijken op de vragen en antwoorden van de afgelopen week.

Het overkoepelende thema van de vragen is gemeenschap.

Vraag van de dag

Als je met de paus zou kunnen praten over gemeenschap, wat zou je hem dan willen zeggen?

Als je de vraag van de dag wil ontvangen via e-mail, dan kun je je hiervoor aanmelden.

Als je wil, kun je je gedachten digitaal opschrijven. Je antwoord wordt gelezen; het wordt niet gepubliceerd.

Als je ergens over wil doorpraten, kun je contact opnemen met Frits Hendriks of een ander lid van ons pastoraal team.