Is een parochie of kerk een speciaal soort gemeenschap of net zoiets als een hobbyclub?