Een van de laatste woorden van Jezus aan het kruis was: “Vader, vergeef het hun…” Kun jij mensen vergeven in het belang van iets groters?