Pasen 2024

Christenen ontlenen hun levenskracht aan het geheim van Pasen. De verrijzenis van Jezus uit de doden. Zij is de kern, de centrale boodschap van ons geloof. Niet de duisternis, maar het Licht dat Christus is, tekent voortaan ons leven. Het Paasverhaal speelt zich af in de schemer van de ochtend. Het is een verhaal waarin de eeuwigheid het overneemt van de tijd. We zijn Jezus gevolgd in de voorbije Goede Week. Zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, het laatste avondmaal met Zijn vrienden op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag hoorden wij in het passieverhaal dat geweld van alle tijden is. Jezus werd vermalen tussen het geweld van de religieuze en politieke leiders van Zijn tijd. En Hij was het die aan het kruis nog wel bad: “Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen”. En we weten nu; Hij is er niet meer!

Met de mannen van het eerste uur en met Maria Magdalena en de andere vrouwen staan wij bij het graf van Jezus. De steen is weggerold. Witte gewaden liggen opgevouwen. Het graf is leeg! Het lege graf: geen bewijs van Jezus opstanding, maar een uitnodiging om te geloven dat Hij nooit meer kan sterven: de gekruisigde, Hij leeft!

Ons verstand is nu ontoereikend. Het hart ziet wat het verstand niet bevat: Jezus leeft: Hij is de Christus!

Als de dood het einde is, is ons sterven een verminking. Dan vallen we in de oneindige leegte. Liefde is sterker dan de dood. Gos is liefde. Pasen is evenwel niet alleen voor later maar ook voor hier en nu. Pasen zendt ons de weide wereld in. Zoals Jezus de aarde bewoonbaar maken. Kiezen voor de mens. Leven brengen in een stervende wereld. Het leven koesteren, al is het nog zo verwond, ook al voelt het als ongewenst. Wij  zijn genodigd de weg van Jezus te bewandelen. Wie Hem volgt en net als Hij de wereld om zich heen tot leven wekt, mag hopen op eeuwig leven! Moge het ons gegeven zijn dat wij de taal van het lege graf verstaan. Ik wens U allen een Zalig Pasen toe.
Pastoor Godfried B.M.Looijaard.