December is een maand van rituelen, veelal met kleine r. Een volksfeest als St.-Nicolaas is omgeven met vaste gebruiken, rituelen zo u wilt. Je verheugen op gezelligheid in vrienden- of familiekring. Inkopen doen – een passend cadeau zoeken, surprises maken, gedichten schrijven, pepernoten, liederen etc.

Na deze feestelijkheden volgt het ritueel van de boom zetten, wellicht ook nog andere versiering aanbrengen, de Kersttocht in onze parochie, kerstkaarten schrijven, samen naar de viering op Kerstavond of Kerstdag, opnieuw liederen en de maaltijd met vrienden en familie. Kortom opnieuw vele rituelen met de kleine r.

Het mooie van deze rituelen is dat ze gemakkelijk een opstapje kunnen vormen naar je geloof, naar rituelen met de grote R. Immers de stap van Sinterklaas naar de heilige Nicolaas is maar een kleine, want de heilige die drie jongelingen vrijkocht, mag ons inspireren tot zorg voor elkaar. Meer nog Kerstmis, dat ons innerlijk mag aanspreken omdat God, in de gestalte van een kwetsbaar Kind, zich toont als een Verlosser, voor u en mij persoonlijk, Hij die ons alle mogelijkheden geeft om het echte geluk te bereiken.

Ik hoop dat de gezelligheid en geborgenheid die we met de feestdagen ervaren een opstapje mogen zijn en ons op het spoor mogen zetten van een liefdevolle God die met ieder van ons het goede voor heeft. Moge die liefde ons activeren in wederliefde en in de zorg voor elkaar.

Van harte wensen wij u een Zalig Kerstmis toe en alle goeds en voorspoed voor 2024.

Pastoraal team en parochiebestuur