In korte tijd zijn in onze parochie drie (oud-)vrijwilligers, allen woonachtig in Berkel-Enschot, overleden. Het zijn Thea Tromp (92 jaar), Els Panis (77 jaar) en Bart van Dongen (89 jaar). Het waren alle drie betrokken parochianen. Hun overlijden is bij de kerkberichten gemeld, maar ik vind dat zij het verdienen dat we wat meer stilstaan bij wat zij voor de parochie gedaan hebben. Mogelijk doe ik nu onrecht aan andere parochianen voor wie hetzelfde geldt, maar deze ken ik en heb ik meegemaakt, o.a. omdat ik zelf in Berkel-Enschot woon. Bij voorbaat dus mijn verontschuldiging, mocht ik anderen tekort doen.

Thea Tromp is jarenlang, samen met haar in 2018 overleden echtgenoot Niek, betrokken geweest bij de vormselcatechese in de Willibrordusparochie; dat was in de tijd van pastoor De Vries. En daarnaast heeft Thea het wandkleed met de zeven sacramenten, dat destijds in de parochiezaal in Berkel hing, naar een ontwerp van Netje Smits geborduurd.

Els Panis heeft in het parochiebestuur van de St. Caeciliaparochie gezeten (met als aandachtspunt de vrijwilligers) en in de redactie van het parochieblad van de Caecilia. Daarnaast bezocht zij zieke parochianen, was zij lid van de poetsgroep in de kerk van Enschot en zat zij – na de fusie van de parochies van Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel – in de Torengroep van Enschot.

Bart van Dongen was in zijn jonge jaren misdienaar en acoliet. Ik ken hem als koster en voorbidder van de rozenkrans in de mei- en oktobermaand. Daarnaast is een van de klokken in de toren van de kerk in Berkel door Bart geschonken.

Ongetwijfeld hebben deze overleden parochianen nog veel meer gedaan als parochievrijwilliger, maar dit is wat ik weet of gehoord heb.

De parochie heeft slechts een paar betaalde krachten in dienst. Het meeste werk wordt door vrijwilligers gedaan, soms zichtbaar, soms ook op de achtergrond en nauwelijks zichtbaar of bekend. Als dank aan al die vrijwilligers in verleden en heden, soms jarenlang, heb ik gemeend deze drie nu overleden vrijwilligers wat meer voor het voetlicht te halen. Mogen zij in vrede rusten in Gods eeuwig licht.

Theo Schepens, emeritus pastoraal werker