Van de week werd mijn aandacht getrokken door een nieuwsbericht over ‘social media’: liefst 2,2 miljoen mensen in Nederland voelen zich door het gebruik van sociale media minder gelukkig. En het zijn vooral de jongere generaties waar het zich voordoet. Vreemd, zo was mijn eerste gedachte, dan maak je toch minder gebruik van die sociale media. Maar daar zit hem nou net het probleem: ze kunnen niet zonder, ze zijn m.a.w. verslaafd. En het zijn niet alleen de sociale media waaraan velen verslaafd zijn. We weten al langer van alcoholverslaving, rookverslaving, gokverslaving, pornoverslaving en drugsverslaving. Het is slecht voor je gezondheid, je portemonnee, je welbevinden en toch kunnen velen de verleiding niet weerstaan. Verslaafden zijn de moderne slaven, niet tot slaaf gemaakt, maar tot slaaf geworden. Tot ongeluk van zichzelf, maar ook tot ongeluk van de samenleving. Want veel vormen van verslaving leiden tot lichamelijke of geestelijke ziektes, tot uitval en werkloosheid, tot vormen van geweld en agressie, met alle negatieve gevolgen voor de maatschappij. Vandaar de roep om overheidsingrijpen, om maatregelen om verslaving tegen te gaan of de negatieve effecten daarvan te verminderen of om hulp te bieden. Allemaal goed, maar het is niet een zaak van de overheid alleen. Het is een zaak van en voor ons allemaal, want we hebben allemaal te maken met vele vormen van verslaving en iedereen is verantwoordelijk voor de mate waarin we daaraan toegeven.

Woensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd, de vastentijd, een tijd van inkeer, bezinning en bekering, als voorbereiding op Pasen. Op die dag wordt gebeden: ‘Heer, sterk ons om te weerstaan aan de macht van het kwaad.’ En we kunnen daarbij aan veel vormen van kwaad denken, maar zeker ook aan de genoemde vormen van verslaving. En we worden opgeroepen om onze zwakheid te bekennen en onze fouten te herstellen. Het askruisje is een zichtbaar teken van onze bereidheid daartoe. Tijdens de toediening van het askruisje kan gebeden worden: ‘Bekeert u en gelooft in het evangelie’. Ik wens ons allen een heilzame en rouwmoedige Veertigdagentijd toe.

Theo Schepens,
emeritus pastoraal werker