Zondag begint opnieuw de Advent. We zien uit naar Hem, die ons kracht geeft om te getuigen van ons geloof. We mogen weer verlangen, naar de komst van Jezus Christus in ons aardse bestaan. Niet alleen naar zijn komst meer dan 2000 jaar geleden, maar ook in onze tijd. Hij wil binnen komen in ons leven en in ons hart, zodat Hij dit kan verlichten. Dat dit licht mag groeien zoals op de Adventskrans,  waarvan de eerste kaars wordt ontstoken.  Advent betekent komst. Wij bereiden ons in deze tijd voor op het komen van Gods Zoon: Jezus Christus . Die komst is drievoudig . Allereest vieren wij de menswording van Gods Zoon. Bovendien beleven wij Zijn komst in elke Eucharistie, zij het op een verborgen wijze. En wij belijden tegelijkertijd dat Hij zal komen oordelen, levenden en doden. Moge Zijn licht zich uitbreiden tot het volle licht mag stralen met kerstmis. Ik wens U allen een mooie voorbereidingstijd naar kerstmis.
Pastoor Godfried B.M.Looijaard