Hoopvolle kerstviering

KERSTVERHAAL BOOM VAN HOOP Hoewel de kerken gesloten bleven op kerstavond, was er toch een herberg open. De digitale kinderkerk van onze parochie hield wel een viering. Iedereen zat thuis achter de eigen computer en we ontmoetten elkaar als gemeenschap op Teams. Hele gezinnen hadden de keukentafel omgetoverd tot bid- en knutselplek. Samen hoorden we het Kerstverhaal, verteld door de engel, Maria en een herder. We kleurden en knipten onszelf een kerststal en vingerpoppetjes. Iemand maakte een kerstgedicht. Daarna baden we samen om God te danken en te vragen om goede dingen voor ons en voor andere mensen. Ondertussen zongen we uit volle borst mee met de Kerstliedjes. Want in de kerk is het stil, maar thuis mag iedereen zo hard (en vals) zingen als maar kan. Het is een beetje een donkere Kerst, maar deze vieringen en andere nieuwe initiatieven zijn mooie lichtpuntjes. [...]

2020-12-24T14:51:54+02:00donderdag, 24 december 2020|

Kerstgroet pastoor Dorssers

Beste mensen uit Biezenmortel, Udenhout, Berkel-Enschot, Afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest. Het jaar dat ik hier mocht beginnen, samen met Frits onze nieuwe pastoraal-werker. Het is een bijzonder jaar geworden. We hebben ons aan de ene kant heel erg welkom gevoeld bij u om hier het pastorale team te kunnen vormen, om hier met u het geloof te kunnen vieren. Aan de andere kant was het ook een jaar dat helemaal getekend werd door corona. En alle mogelijkheden die je normaal als pastoraal team hebt om erop uit te trekken, om naar buiten te gaan, om mensen te ontmoeten, die waren het afgelopen jaar enorm beperkt. En waar het dan gaat om mensen treffen bij vieringen, bij uitvaarten, bij koorrepetities of bij groepen, dat was allemaal heel erg lastig afgelopen jaar. Toch willen we Kerstmis niet zonder meer voorbij laten gaan. We willen in elk [...]

2020-12-23T17:39:19+02:00woensdag, 23 december 2020|

Kerstmis 2020

Ondanks alle coronasores wil ik toch met U allen nadenken over het komende kerstfeest. In de kerstnacht luisteren wij steeds opnieuw graag naar het kerstverhaal. Als dit er niet was, dan zou het voor ons geen Kerstmis geweest zijn. Wij willen horen over de geboorte van Jezus, die in armoedige omstandigheden in een stal ter wereld komt, en die desondanks gehuldigd wordt door herders op het veld en een koor van engelen. Toch is dit plaatje dat een beetje zoet en sentimenteel aandoet, niet de eigenlijke reden voor onze vreugde met kerstmis. Het kan echter voorkomen dat mensen bij deze wat oppervlakkige kijk blijven steken. Dat neemt niet weg dat zij toch wel iets van blijdschap voelen, van vredelievendheid op deze dag. Maar als men tot een diepe vreugde en vrede wil doordringen, moet men ook tot het eigenlijke geheim van Kerstmis doordringen. Dit geheim kunnen wij in een [...]

2020-12-20T12:45:01+02:00zondag, 20 december 2020|

Thuis Kerst vieren

Het is een vreemde Kerst dit jaar, daarom zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om het ook buiten de kerk te vieren, met televisiemis en huisliturgie. Uiteraard zendt de KRO via de televisie traditiegetrouw missen uit, op kerstavond om 23.30 uur en op eerste kerstdag om 11.00 uur. Via de website van het bisdom en via Omroep Brabant kunt u deze missen (om 22.00 en 10.00 uur) in de Sint-Janskathedraal meevieren. Ook kunt u thuis zelf een gebedsviering houden. Er is een zogenaamde huisliturgie beschikbaar, een voor kinderen en een voor volwassen. Voor kinderen is het een kerstverhaal dat verteld en gespeeld kan worden met de bijgeleverde vingerpoppetjes. Dit is hetzelfde verhaal dat gebruikt wordt bij de digitale kinderviering op kerstavond. Voor volwassenen is het een eenvoudige gebedsviering. Eventueel kunt u met de geluidsopname die van deze viering is gemaakt meebidden. De huisliturgieën vindt u hiernaast, maar ook uitgeprint in [...]

2021-01-10T18:02:03+02:00zaterdag, 19 december 2020|

Boom van Hoop

In deze donkere dagen kunnen we wel wat positieve gedachten gebruiken. Zeker met Kerst, wanneer we vieren dat Jezus is geboren, onze Redder in duistere tijden. Daarom heeft onze parochie de Boom van Hoop opgezet. Waar hoop je op? Voor jezelf? Voor je familie? Voor je vrienden? Voor het dorp? Voor de wereld? Wat is je diepste wens? bijvoorbeeld: Ik hoop dat iedereen gezond blijft, vooral oma kippen. Ik hoop dat er voor iedereen genoeg te eten is. Ik wens sneeuw om een sneeuwgevecht te houden met de hele buurt. Ik hoop dat er vrede komt op aarde. Ik hoop dat Jezus in mijn hart wil wonen. Ik hoop dat onze kleinkinderen opgroeien tot goede mensen. Dat mag je opschrijven op een kerstbal en ophangen in de boom. Waar staat de Boom van Hoop? Er is een Boom van Hoop in Berkel, voor de Sint-Williborduskerk; er is een Boom [...]

2020-12-24T13:42:59+02:00vrijdag, 18 december 2020|

Naar de kerk met Kerstmis

Natuurlijk zouden we het liefst iedereen welkom heten in de kerk om samen Kerstmis te vieren, maar dat kan dit jaar helaas niet. Op kerstavond 24 december zullen er helemaal geen vieringen zijn in onze kerken. Dit hebben de bisschoppen besloten naar aanleiding van de lockdown. De kerstvieringen die vanaf 25 december doorgaan zijn soberder dan anders, zonder samenzang en met maar dertig mensen. Het is noodzakelijk om een plaats voor een viering te reserveren. Als u geen toegangsbewijs heeft, kunnen wij u niet toelaten. Is eerste kerstdag volgeboekt? Wellicht is er dan op 26 of 27 december nog plaats.

2020-12-16T13:52:14+02:00dinsdag, 15 december 2020|

Ter nagedachtenis

In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Netty Hogedoorn-Verhallen, 98 jaar, van Piet van Strijdhoven, 83 jaar en van Hans Schweitzer, 90 jaar.

2020-12-14T14:44:42+02:00maandag, 14 december 2020|

Kunnen we dit jaar wel Kerstmis vieren?

Die bange vraag was de laatste tijd in de media vaak te horen. Nóg wanhopiger was de volgende vraag: ‘Kan het dit jaar wel Kerstmis worden?’ Ik kan u gerust stellen: het wordt ook dit jaar weer Kerstmis en wel op 25 december. Kerstmis is namelijk niet van ons afhankelijk en wordt onder allerlei omstandigheden gevierd. Zo zwegen tijdens de Eerste Wereldoorlog de wapens op 25 december en vierden Franse en Duitse soldaten, vijanden van elkaar, samen Kerstmis. Zo zal er ook dit jaar, waarin we strijd moeten leveren tegen het coronavirus, Kerstmis gevierd worden. Toegegeven, de wijze waarop we Kerst kunnen vieren, varieert, maar waar het bij Kerstmis om gaat, blijft alle eeuwen door hetzelfde. Dat is namelijk de geboorte van Jezus: God werd mens. Het initiatief daartoe lag bij God zelf, niet bij ons. Waarom en waartoe? De evangelist Johannes geeft dat kort en krachtig weer: ‘Zozeer [...]

2020-12-14T14:33:38+02:00maandag, 14 december 2020|

Avond van Barmhartigheid

Om ons goed voor te bereiden op het komende Kerstfeest houden we in onze parochie op dinsdag 22 december een Avond van Barmhartigheid. Deze avond is bedoeld om in de hectiek voor Kerstmis tot rust te kunnen komen. En om zaken die niet helemaal lekker gaan, waar we de verkeerde keuzes gemaakt hebben, waar we hebben gezondigd, tegen het licht te houden en bij God te brengen. Dat kan tijdens de Eucharistieviering, de Eucharistische aanbidding en het stil gebed. In zijn grote barmhartigheid zal Hij ons vergeving en rust schenken als wij Hem daarom vragen. Als er echter grotere zaken spelen is het goed om te biechten, om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Alles om zo vrij en vreugdevol mogelijk het Kerstfeest te kunnen vieren. Programma 19.00 Eucharistieviering met extra aandacht voor boete en verzoening 19.30 Eucharistische aanbidding stil gebed met elk half uur een Bijbellezing [...]

2020-12-11T13:21:54+02:00vrijdag, 11 december 2020|

Ter nagedachtenis

In de St. Lambertusparochie hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Tinus van Riel, 86 jaar.

2020-12-06T10:49:40+02:00maandag, 7 december 2020|
Ga naar de bovenkant