Ondanks alle coronasores wil ik toch met U allen nadenken over het komende kerstfeest. In de kerstnacht luisteren wij steeds opnieuw graag naar het kerstverhaal. Als dit er niet was, dan zou het voor ons geen Kerstmis geweest zijn. Wij willen horen over de geboorte van Jezus, die in armoedige omstandigheden in een stal ter wereld komt, en die desondanks gehuldigd wordt door herders op het veld en een koor van engelen.

Toch is dit plaatje dat een beetje zoet en sentimenteel aandoet, niet de eigenlijke reden voor onze vreugde met kerstmis. Het kan echter voorkomen dat mensen bij deze wat oppervlakkige kijk blijven steken. Dat neemt niet weg dat zij toch wel iets van blijdschap voelen, van vredelievendheid op deze dag. Maar als men tot een diepe vreugde en vrede wil doordringen, moet men ook tot het eigenlijke geheim van Kerstmis doordringen. Dit geheim kunnen wij in een paar woorden uitdrukken, de betekenis echter kan alleen met het hart, met je hele persoon benaderd worden: het geheim dat luidt: God wordt mens. Niemand zal er ooit een bevredigend wetenschappelijke verklaring voor kunnen geven, en niemand zal er ooit achteloos aan voorbij kunnen gaan, ook al zijn er mensen die denken dat God of wie dan ook niet nodig hebben. Maar God heeft hen wel nodig, en Hij heeft hun menselijke natuur aangenomen, om allen te redden en te heiligen, of mensen nu stoer doen of nederig ontvankelijk zijn. Door als een klein kind geboren te worden heeft God bovendien elke drempel weggenomen. Niemand hoeft zich tegenover een klein kind te bewijzen, niemand hoeft minderwaardigheidskomplexen  te hebben, niemand hoeft een grote mond op te zetten.Bij God, zoals Hij in de Kerstnacht in deze wereld komt, hoef je alleen maar Zijn schepsel te zijn; je hoeft ook niets te zeggen, je mag alleen luisteren en verbaasd staan, dat is al genoeg. Deze heilige nacht is er om ons mensen redding, vreugde en vrede te schenken. Wij doen er niets voor, God is het die in deze nacht alles voor ons doet. Zijn Zoon Jezus wordt als een kind geboren uit de maagd Maria in de stad van Bethlehem. Alleen het geloof ziet meer dan een kind in de kribbe. Het geloof ziet Gods goedheid en barmhartigheid met ons mensen. Ons past in deze nacht het eerbiedige zwijgen en kijken naar het geheim dat God voor ons bereid heeft en bidden wij:”God, Gij hebt deze heilige nacht doen stralen door de luister van het ware licht. Wij bidden U, laat ons die op aarde het mysterie hebben leren kennen van dit licht, ook de vreugde ervan genieten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.”Moge het in deze moeilijke tijd toch voor U allen gezegende dagen zijn, ik wens U dan ook een Zalig kerstmis toe en Gods zegen in het nieuwe jaar.

Pastoor Godfried B.M.Looijaard