Informatie Johannes 2.3

Communie- en vormselvoorbereiding binnen het familiepastoraat Johannes 2.3 Sinds twee jaar vindt de communie- en vormselvoorbereiding in onze parochie plaats binnen het ruimere verband van het gezin. De naam daarvoor is: familiepastoraat Johannes 2.3. Het hele gezin, broertjes en zusjes, maar ook de ouders wor­den erbij betrokken. Iedereen op zijn eigen niveau en in een eigen groep. Men komt bijeen op een vast moment in de maand, doorgaans negen keer per jaar (de maanden september t/m mei). Het zijn momenten van kennis­making met en verdieping van het geloof, van gezamenlijk vieren van dat geloof en van ontmoeting met andere kinderen en ouders. Zo kan op een veilige en aangepaste manier worden gewerkt aan ingroei in en verbondenheid met geloof en parochie. De kindergroepen worden geleid door telkens twee volwassenen die moeten beschikken over een VOG-verklaring (verklaring van goed gedrag). Samenkomst in principe op de tweede zondag van de maand [...]

2023-06-29T09:35:20+02:00dinsdag, 19 oktober 2021|

Inschrijven Johannes 2.3

Inschrijven voor het familiepastoraat graag vóór 8 september; dan hebben we bij de eerste bijeenkomst alle benodigde gegevens. U kunt een formulier afhalen bij het parochiesecretariaat parochiesecretariaat of  hier downloaden als Word-bestand. Het formulier mag retour via e-mail of via de brievenbus van het secretariaat parochiesecretariaat of de pastorie van de St.-Willibrordus.

2023-06-29T10:06:57+02:00dinsdag, 19 oktober 2021|

Aanstaande benoeming oud-pastoor Juan van Eijk te Nijmegen

Monseigneur Gerard de Korte heeft onze oud-pastoor Juan van Eijk met ingang van 1 juni 2020 benoemd tot kapelaan van de parochie H. Stefanus te Nijmegen.Pastoor Van Eijk is na de vieringen op zondag 17 november met ziekteverlof gegaan vanwege burn-out verschijnselen. Wij zijn erg blij dat het genezingsproces zodanig is gevorderd dat hij weer pastorale activiteiten kan uitvoeren. We hopen dat een frisse start in een nieuwe omgeving hem goed zal doen. Wij wensen hem daarbij alle succes toe en Gods zegen.Vanwege de wettelijke coronamaatregelen is het op dit moment nog niet bekend op welke wijze oud-pastoor Van Eijk afscheid zal nemen van onze parochie.Namens het parochiebestuur,Pastoor Marcel DorssersvoorzitterJohan Elshofvicevoorzitter

2020-05-17T10:06:47+02:00zondag, 17 mei 2020|

Van het parochiebestuur: Diaken Alexis Szejnoga vertrekt uit H. Paus Johannes XXIII Parochie

Per 1 september gaat Diaken Alexis Szejnoga onze parochie verlaten om volledig werkzaam te worden als lid van het pastorale team van de Parochie H. Willibrord te Loon op Zand. Vanaf januari 2014 is hij voor 0,5 fte werkzaam geweest in onze parochie. Eerst als pastoraal werker, en na zijn diakenwijding in november 2014, als bezoldigd diaken. Wij betreuren het vertrek van Diaken Szejnoga zeer. Hij is met zijn jeugdig elan, zijn goede benaderbaarheid en zijn pastorale kwaliteiten in de afgelopen jaren voor veel parochianen van grote waarde geweest. Door zijn empathie wist hij veel personen te bereiken, van schoolgaande jeugd en jonge gezinnen tot senioren en mensen in hun laatste levensfase. In het pastoraal team heeft Diaken Szejnoga zich ingezet om te komen tot de doorontwikkeling van onze geloofsgemeenschap tot gastvrije en veelzijdige parochie. Dat is vooral ook gebleken in het afgelopen half jaar, waarin hij zich tijdens de [...]

2020-05-08T14:09:22+02:00vrijdag, 8 mei 2020|

Videogroet nieuwe pastoor

Vanwege de huidige coronacrisis groet de nieuwe pastoor (vanaf 1 mei 2020), Marcel Dorssers, de parochie middels een korte videoboodschap.

2020-04-10T23:19:45+02:00vrijdag, 10 april 2020|

Een eerste woord van de nieuwe pastoor

Beste mensen, Deze week is een merkwaardige Goede Week. Doordat het coronavirus rondwaart en er dus veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden, moeten alle plechtigheden ineens in kleine kring gevierd worden. De Goede Week en Pasen krijgen daardoor ook een merkwaardig tintje. Het andere bijzondere in deze Goede Week is dat ik vandaag, op Witte Donderdag, van onze bisschop mijn benoemingsbrief heb ontvangen voor de H. Paus Johannes XXIII-parochie (per 1 mei 2020). De afgelopen twee weken hebben in het teken gestaan van gesprekken met de verantwoordelijke voor benoemingen in het bisdom, met mijn voorganger, met de vicevoorzitter en met leden van het pastorale team, en van voorbereidingen voor de verhuizing. Ik moet zeggen dat ik vol enthousiasme 'JA!' heb gezegd op deze benoeming. Met waardering zie ik het werk dat de team- en bestuursleden hebben opgepakt tijdens de ziekte en afwezigheid van pastoor Van Eijk. Veel waardering en [...]

2020-04-10T23:47:25+02:00vrijdag, 10 april 2020|

Profiel van de nieuwe pastoor

Marcel Dorssers werd in 1969 in Neer (bij Roermond) geboren als jongste in een gezin met vier kinderen. Hij doorliep de basisschool en de middelbare school. Daarna volgde hij in Sittard het meao en het heao, waarna hij begon als assistent-accountant bij Ernst & Young in Venlo en later in Roermond. Hij combineerde zijn werk met de opleiding aan de universiteit nivra-Nijenrode. In 1999 werd hij ingeschreven in het accountantsregister. In diezelfde tijd zocht zijn parochiepastoor een nieuwe penningmeester voor zijn bestuur. Voor Marcel betekende dit een hernieuwde kennismaking met een zeer vertrouwde kerk, die op een aantal vlakken toch ook weer onbekend was. Het jaar 1999 werd voor hem het jaar waarin hij zijn baan opzegde en begon aan de priesteropleiding. Zijn vorming ontving hij aan het seminarie van ’s-Hertogenbosch en aan de Katholieke Theologische Universiteit (ktu) te Utrecht. In 2005 werd hij diaken gewijd en kreeg zijn [...]

2020-04-10T23:37:16+02:00vrijdag, 10 april 2020|

Van het parochiebestuur: benoeming nieuwe pastoor

Per 1 mei krijgt de H. Paus Johannes XXIII-parochie te Berkel-Enschot-Udenhout-Biezenmortel een nieuwe pastoor in de persoon van de zeereerwaarde heer M.W.G. (Marcel) Dorssers. Pastoor Marcel Dorssers is daarmee de opvolger van pastoor Juan van Eijk, die momenteel met ziekteverlof is. Gedurende deze periode zal pastoor Dorssers als waarnemend pastoor fungeren. De nieuwe pastoor is 51 jaar en is geboren in Neer bij Roermond. Hij was tot juli 2019 pastoor van de fusieparochie Waalwijk-Waspik en tevens deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel. Daarvoor was hij actief in de fusieparochie Uden, met name in de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland. In het afgelopen half jaar heeft de nieuwe pastoor zich georiënteerd op het kloosterleven bij de Dominicanen, maar op zeker moment werd voor hem duidelijk dat zijn toekomst ligt bij het parochiepastoraat. Goed nieuws in de Goede Week We zijn als parochiebestuur bijzonder verheugd met de benoeming van pastoor Marcel Dorssers. Gelet op zijn [...]

2020-04-10T13:04:02+02:00vrijdag, 10 april 2020|

Paasboodschap van de Nederlandse bisschoppen in tijden van corona

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft. ‘Het is een goede gewoonte dat we op Palmzondag een takje achter het kruis steken: een jong, fris palmtakje, teken van ons geloof dat het kruis dat op ons pad komt niet het laatste woord heeft; dat het laatste woord Leven is, eeuwig leven. Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons overkomen, mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid’, schrijven [...]

2020-04-08T13:46:35+02:00woensdag, 8 april 2020|

Live-Vieringen via Internet op Palmzondag & in de Goede Week

Vanwege het coronavirus komen alle vieringen in de kerken van de Johannes XXIII parochie tot en met 31 mei te vervallen. De Mariakapellen van alle 3 de kerken zijn gewoon open, evenals het Mariakapelletje aan de Schoorstraat in Udenhout. U kunt Live meekijken via het YouTube-kanaal van de parochie. Hier heeft u een duidelijke en scherp beeld. U kunt de Live uitzending vinden bovenaan deze website (klik op 'Welkom'), door op de link te klikken die daar vanaf 15 minuten voor de uitzending geplaatst wordt. Opnames van eerdere uitzendingen kunt u terugvinden door hier te klikken en naar het YouTube-kanaal van de parochie te gaan. Ook kunt u via Kerkomroep.nl de internetvieringen meevieren door op deze link te klikken, of via de app ‘Kerkomroep’ op televisie, computer, mobiele telefoon of tablet. U zoekt Udenhout op en dan vindt u de Lambertuskerk. U kunt hierbij vieringen rechtstreeks bekijken via ‘live’ [...]

2020-04-14T14:02:52+02:00zaterdag, 4 april 2020|
Ga naar de bovenkant