Op de vooravond van Witte Donderdag vindt in de St.-Janskathedraal altijd een indrukwekkende viering plaats. Uit alle hoeken van het bisdom komen priesters, pastoraal werkers, diakens en andere belangstellenden naar Den Bosch voor een plechtige viering met de bisschop, naar analogie van de verzamelde leerlingen rond de Heer zelf bij het laatste avondmaal.

Witte Donderdag viert de instelling van de Eucharistie en daarmee ook van het priesterschap. In de prachtige viering hernieuwen de priesters hun beloften uitgesproken bij de wijding. Enkele dagen later, in de Paaswake, hernieuwen de gelovigen de beloften uitgesproken bij hun doopsel: ja, ik wil bij God, Vader, Zoon en Heilige Geest horen; ja, ik wil werk maken van mijn doopsel; en ja, ik wil bij die gemeenschap van Godzoekers horen.

Het is goed om dat bij tijd en wijle nog eens heel bewust uit te spreken en na te denken waar je in geloof naar toe wil. Want met jou JA mag je je ook weer bewust door God aangenomen weten. Kerk zijn is meewerken met Gods werk in deze wereld, waarvan we hopen dat die steeds een stukje mooier wordt.

Tegelijk weten en ervaren we dat dat laatste vaak niet het geval is, zowel in ons persoonlijk leven, in onze omgeving en in de wereld om ons heen. Maar óók dan, en misschien juist dan, kan ons geloof en ons meewerken met Gods wil, hoe klein en onaanzienlijk het ook lijkt, misschien wel juist het verschil brengen.

Moge het hernieuwde bewustzijn en het hernieuwde elan daarbij helpen.

Pastoor Marcel Dorssers