Over Franka

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Franka has created 216 blog entries.

Wijzigingen vieringen wintertijd

In verband met de stijgende energiekosten heeft het parochiebestuur helaas moeten besluiten om in de wintertijd de zaterdagavondviering in de St.-Lambertus in Udenhout en de woensdagochtendviering in de St.-Caecilia te laten vervallen en de vieringen in Berkel-Enschot terug te brengen naar één viering per zondag. In de St.-Caecilia en de St.-Willibrordus zal er om en om gevierd worden; de viering zal steeds om 10.00 uur aanvangen. Voor de feestdagen komt er wel een uitgebreider programma. Namens het bestuur dank voor uw begrip.

2022-11-03T15:17:30+02:00maandag, 17 oktober 2022|

Misa Criolla

Het gemengd St. Willebrorduskoor zal tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur op zondag 9 oktober in de St. Willibrorduskerk de Misa Criolla van Ariel Ramirez ten gehore brengen. Het koor is daartoe versterkt met twee vocale solisten en een instrumentaal ensemble. De (piano-)begeleiding is in handen van Kazue Goto en het geheel staat onder leiding van onze dirigent Peter van Aerts. U bent van harte uitgenodigd !

2022-10-03T11:41:22+02:00maandag, 3 oktober 2022|

Paus Johannes XXIII

‘Hoeveel mensen werken er in het Vaticaan?’ werd ooit aan paus Johannes xxiii gevraagd. Het was even stil en toen klonk het antwoord: ‘Ik denk, ongeveer de helft…’ Tal van dit soort anecdotes doen de ronde over deze paus en patroon van onze parochie. Humor en hartelijkheid kan deuren openen. De boodschap die je te brengen hebt, komt immers veel beter aan als de band goed is. Naast humoristisch was paus Johannes ook een spiritueel man. Zijn geestelijk dagboek getuigt daarvan. Ooit schrok hij ’s nachts van een kwestie wakker en bedacht ‘dat moet ik even met de paus bespreken’. Daarna realiseerde hij zich dat hij dat zelf was. ‘Dan moet de goede God het zelf maar tot een goed einde brengen,’ besloot Johannes, en hij sliep weer in. De tijd waarin wij nu leven, maakt nog eens goed duidelijk dat het inderdaad zo is, dat we als mens niet [...]

2022-10-03T11:38:49+02:00maandag, 3 oktober 2022|

Oktobermaand Mariamaand

Traditiegetrouw bidden we in de oktobermaand de rozenkrans. In De Eikelaar in Udenhout op dinsdag en donderdag na de Mis van 09.00 uur. In de St. Willibrorduskerk na de eucharistieviering van vrijdagmorgen 09.00 uur. We bidden voor vrede in de wereld en vrede in onszelf. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

2022-09-30T12:26:38+02:00vrijdag, 30 september 2022|

Ter nagedachtenis

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Cor van den Brand-van Groenendaal, 95 jaar.

2022-09-26T14:15:07+02:00maandag, 26 september 2022|

Leerling zijn, daar steek je wat van op!

Elk jaar ga ik naar de Foyer de Charité van Marthe Robin in Thorn voor een 6-daagse retraite in stilte. Een week waarin je wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Door te luisteren naar het Woord van God en in stilte open willen zijn voor het werken van de Heilige Geest. Dit jaar was het thema van de retraite: "Wat maakt mij tot leerling van Jezus?" Een belangrijke vraag en zeker in deze tijd actueel. In de stilte mocht ik nadenken over mijn eigen leerlingschap van Jezus en ik kwam tot een aantal gedachten. Wil ik leerling zijn van Jezus, dan is het belangrijk om zijn woord te lezen dat staat in de Bijbel. Nadenken over Gods woord. Hij spreekt in Zijn woord ieder van ons persoonlijk aan. Wij mogen als leerling deelnemen aan de Eucharistie door de heilige mis actief mee te [...]

2022-09-16T11:50:12+02:00vrijdag, 16 september 2022|

Vieringen in de Vorsselaer

Tijdens een parochieavond in het voorjaar in Biezenmortel bleek dat een aantal parochianen, na de sluiting van de St.-Joseph, te veel afstand tot de parochie ervoer. Om de afstand te verkleinen, starten we met maandelijkse vieringen in de Vorsselaer. Op vrijdag 16 september is er om 19.00 uur de eerste Eucharistieviering. Van harte welkom.

2022-09-12T12:25:55+02:00maandag, 12 september 2022|

Parochieavond St. Caecilia

Het parochiebestuur en het pastorale team willen in alle kernen van onze parochie in gesprek gaan over de toekomst. Na een succesvolle bijeenkomst in de kern St. Joseph, gaan we binnenkort naar de parochianen van de kern St. Caecilia. Op donderdagavond 15 september willen we met deze parochianen nadenken over de toekomst. We staan in de parochie voor belangrijke keuzes. Inloop met koffie en thee om 19.30 uur in het zaaltje bij de St. Caeciliakerk. Van harte uitgenodigd. Op een later moment gaan we in gesprek met parochianen van de kernen St. Willibrordus en St. Lambertus.

2022-09-05T09:49:26+02:00maandag, 5 september 2022|
Ga naar de bovenkant