6e woord van bemoediging: Een klein feest in een onzekere tijd

Afgelopen zaterdag, het feest van de heilige Marcus, was ik in het Stadsklooster van de Franciscanen in ’s-Hertogenbosch. De reden was bijzonder. Ik mocht broeder Jan ter Maat ofm tot diaken wijden. Broeder Jan is op weg naar zijn priesterwijding in het najaar. Door de coronacrisis kon de wijding maar in zeer beperkte kring plaatsvinden. Een klein feest in een onzekere tijd. Voor de wijdeling was het natuurlijk een groot feest te midden van zijn huisgenoten. In dit zesde woord ter bemoediging ga ik nader in op deze wijding maar ook op het belang van de herderlijke zorg door priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere leden van het volk van God, juist in deze vervelende coronatijd. Katholiek ’s-Hertogenbosch is al enige tijd verrijkt met een nieuw klooster. Vlak bij het Centraal Station heeft de Orde van de Franciscanen een voormalig Kapucijnenklooster gekocht. Op dit moment wonen er in [...]

2020-09-10T11:58:49+02:00woensdag, 29 april 2020|

5e woord van bemoediging: Gaan wij binnenkort morren? Over verbondenheid en belangen

Vrijheid is in onze huidige samenleving een belangrijke waarde. Binnenkort vieren wij weer het herstel van onze vrijheid na vijf jaren van onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. 'Samen stil staan bij 75 jaar vrijheid' vormt het motto van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Maar vrijheid is nooit absoluut, ook onze vrijheid is relatief. De huidige coronacrisis maakt dat maar al te zeer duidelijk. Omwille van de volksgezondheid heeft de regering voor de publieke ruimte allerlei beperkende maatregelen afgekondigd. Wij kunnen niet meer gaan of staan waar wij willen. Er wordt gesproken over een intelligente lockdown maar de gevolgen zijn niet ge-ring. Scholen zijn al weken dicht. Veel mensen werken thuis. Een bezoek aan restaurant, thea-ter, bioscoop en museum is niet meer mogelijk. En een samenscholing van een grotere groep mensen leidt tot een flinke bekeuring. Gelovigen moeten al weken lang accepteren dat het sa-men vieren van het [...]

2020-09-10T11:59:00+02:00donderdag, 23 april 2020|

4e woord van bemoediging: God en Corona: Straf van God? Een beschouwing in het licht van kruis en opstanding.

Buiten maar ook binnen de Kerk zijn stemmen die het coronavirus zien als een straf van God. In dit vierde Woord ter bemoediging plaats ik daar grote vraagtekens bij. Laten wij niet te gemakkelijk denken dat wij Gods beleid over ons bestaan kunnen doorgronden. Christus vormt voor ons het hoogtepunt van Gods openbarend spreken en handelen. In Hem ontmoeten wij allereerst een God die wil genezen en vergeven. Het vormt ook een vergissing om de scheppende God als eerste oorzaak te verwarren met de tweede oorzaken binnen de schepping. De God van de Schrift geeft vrijheid aan mensen en relatieve autonomie aan de natuur. Hij handelt allereerst door de Zoon die solidair met ons is in alle nood en door de Geest die ons inspireert om creatief te leven en het goede te doen. Zo kunnen wij God ook in deze crisistijd nabij weten. Al maanden is de samenleving [...]

2020-09-10T12:08:40+02:00dinsdag, 14 april 2020|

Videogroet nieuwe pastoor

Vanwege de huidige coronacrisis groet de nieuwe pastoor (vanaf 1 mei 2020), Marcel Dorssers, de parochie middels een korte videoboodschap.

2020-04-10T23:19:45+02:00vrijdag, 10 april 2020|

Een eerste woord van de nieuwe pastoor

Beste mensen, Deze week is een merkwaardige Goede Week. Doordat het coronavirus rondwaart en er dus veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden, moeten alle plechtigheden ineens in kleine kring gevierd worden. De Goede Week en Pasen krijgen daardoor ook een merkwaardig tintje. Het andere bijzondere in deze Goede Week is dat ik vandaag, op Witte Donderdag, van onze bisschop mijn benoemingsbrief heb ontvangen voor de H. Paus Johannes XXIII-parochie (per 1 mei 2020). De afgelopen twee weken hebben in het teken gestaan van gesprekken met de verantwoordelijke voor benoemingen in het bisdom, met mijn voorganger, met de vicevoorzitter en met leden van het pastorale team, en van voorbereidingen voor de verhuizing. Ik moet zeggen dat ik vol enthousiasme 'JA!' heb gezegd op deze benoeming. Met waardering zie ik het werk dat de team- en bestuursleden hebben opgepakt tijdens de ziekte en afwezigheid van pastoor Van Eijk. Veel waardering en [...]

2020-04-10T23:47:25+02:00vrijdag, 10 april 2020|

Profiel van de nieuwe pastoor

Marcel Dorssers werd in 1969 in Neer (bij Roermond) geboren als jongste in een gezin met vier kinderen. Hij doorliep de basisschool en de middelbare school. Daarna volgde hij in Sittard het meao en het heao, waarna hij begon als assistent-accountant bij Ernst & Young in Venlo en later in Roermond. Hij combineerde zijn werk met de opleiding aan de universiteit nivra-Nijenrode. In 1999 werd hij ingeschreven in het accountantsregister. In diezelfde tijd zocht zijn parochiepastoor een nieuwe penningmeester voor zijn bestuur. Voor Marcel betekende dit een hernieuwde kennismaking met een zeer vertrouwde kerk, die op een aantal vlakken toch ook weer onbekend was. Het jaar 1999 werd voor hem het jaar waarin hij zijn baan opzegde en begon aan de priesteropleiding. Zijn vorming ontving hij aan het seminarie van ’s-Hertogenbosch en aan de Katholieke Theologische Universiteit (ktu) te Utrecht. In 2005 werd hij diaken gewijd en kreeg zijn [...]

2020-04-10T23:37:16+02:00vrijdag, 10 april 2020|

Van het parochiebestuur: benoeming nieuwe pastoor

Per 1 mei krijgt de H. Paus Johannes XXIII-parochie te Berkel-Enschot-Udenhout-Biezenmortel een nieuwe pastoor in de persoon van de zeereerwaarde heer M.W.G. (Marcel) Dorssers. Pastoor Marcel Dorssers is daarmee de opvolger van pastoor Juan van Eijk, die momenteel met ziekteverlof is. Gedurende deze periode zal pastoor Dorssers als waarnemend pastoor fungeren. De nieuwe pastoor is 51 jaar en is geboren in Neer bij Roermond. Hij was tot juli 2019 pastoor van de fusieparochie Waalwijk-Waspik en tevens deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel. Daarvoor was hij actief in de fusieparochie Uden, met name in de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland. In het afgelopen half jaar heeft de nieuwe pastoor zich georiënteerd op het kloosterleven bij de Dominicanen, maar op zeker moment werd voor hem duidelijk dat zijn toekomst ligt bij het parochiepastoraat. Goed nieuws in de Goede Week We zijn als parochiebestuur bijzonder verheugd met de benoeming van pastoor Marcel Dorssers. Gelet op zijn [...]

2020-04-10T13:04:02+02:00vrijdag, 10 april 2020|

Paasboodschap van de Nederlandse bisschoppen in tijden van corona

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft. ‘Het is een goede gewoonte dat we op Palmzondag een takje achter het kruis steken: een jong, fris palmtakje, teken van ons geloof dat het kruis dat op ons pad komt niet het laatste woord heeft; dat het laatste woord Leven is, eeuwig leven. Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons overkomen, mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid’, schrijven [...]

2020-04-08T13:46:35+02:00woensdag, 8 april 2020|

Live-Vieringen via Internet op Palmzondag & in de Goede Week

Vanwege het coronavirus komen alle vieringen in de kerken van de Johannes XXIII parochie tot en met 31 mei te vervallen. De Mariakapellen van alle 3 de kerken zijn gewoon open, evenals het Mariakapelletje aan de Schoorstraat in Udenhout. U kunt Live meekijken via het YouTube-kanaal van de parochie. Hier heeft u een duidelijke en scherp beeld. U kunt de Live uitzending vinden bovenaan deze website (klik op 'Welkom'), door op de link te klikken die daar vanaf 15 minuten voor de uitzending geplaatst wordt. Opnames van eerdere uitzendingen kunt u terugvinden door hier te klikken en naar het YouTube-kanaal van de parochie te gaan. Ook kunt u via Kerkomroep.nl de internetvieringen meevieren door op deze link te klikken, of via de app ‘Kerkomroep’ op televisie, computer, mobiele telefoon of tablet. U zoekt Udenhout op en dan vindt u de Lambertuskerk. U kunt hierbij vieringen rechtstreeks bekijken via ‘live’ [...]

2020-04-14T14:02:52+02:00zaterdag, 4 april 2020|
Ga naar de bovenkant