Meer weten over ons geloof?

Ons bisdom Den Bosch biedt diverse mogelijkheden op het Sint-Janscentrum, net achter de Sint-Jan, om de geloofstraditie te bestuderen. In 1987 werd het Sint-Janscentrum als priesterseminarie geopend, daar kwam spoedig de diakenopleiding bij en vanaf de jaren ’90 ook het diocesaan vormingscentrum voor parochie-assistenten en andere vrijwilligers. In 2018 werd om de opleidingen sterker neer te zetten een samenwerkingsverband aangegaan met het Sint-Bonifatiusinstituut van bisdom Haarlem-Amsterdam en de pauselijke Universiteit van Lateranen in Rome. Iedereen kan nu komen studeren, voor een paar cursussen, voor een erkende bacheloropleiding of om een ambt in de Kerk op te nemen. De lessen worden voornamelijk op zaterdag gegeven. Het afgelopen jaar hebben onze diaken Ton van Kuijk en onze pastoraal werker Frits Hendriks er vakken gevolgd. Frits: “Het heeft mij aangenaam verrast. De studenten vormden een aangename mix van geïnteresseerde gelovigen tot priesterstudenten, met diverse leeftijden en heel verschillende kerkopvattingen. Er was ruimte [...]

2021-06-21T14:43:06+02:00maandag, 21 juni 2021|

Houd elkaar vast: Extra Actie Kerkbalans

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd probeerden we op creatieve manieren naar elkaar om te blijven zien. Toch was het voor iedereen een moeilijke periode. Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: we mogen weer! Wat verlangen we ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren en daarna koffie te drinken. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk te zijn. Dat houden we vast. De komende maanden worden een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij nodig. De coronacrisis heeft financieel veel van onze parochie gevraagd. Met een Extra Actie Kerkbalans vragen we daarom om steun. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. Kijk voor alle [...]

2021-06-16T10:23:11+02:00woensdag, 16 juni 2021|

Kinderkoor Eigenwijs zoekt nieuwe leden

Zing je graag? Zit je op de basisschool? En ben je een beetje eigenwijs? Kom dan bij ons koor! We zingen allerlei soorten liedjes, nieuwe en al bekende wijsjes, uit de kerk en andere. Regelmatig zingen we bij gezinsvieringen en bij de Eerste Communie, dat is altijd een feest. Elke week zingen we samen in het zaaltje van de kerk in Berkel, op donderdag van 15.15 tot 16.15 uur. Heb je interesse om mee te doen? Mail dan onze dirigente Laura Lijbers via lauralijbers@gmail.com. Dan kun je een keer komen kijken. En meezingen natuurlijk!

2021-06-16T10:20:07+02:00maandag, 7 juni 2021|

Voorstellingsviering communicanten

Al een tijd staan in de drie kerken van onze parochie vrolijke papieren bloemen. Deze zijn gemaakt door onze communicanten, hun ouders en de communiewerkgroep. Elke bloem heeft een foto in het hart en staat voor een kind dat op weg is naar zijn of haar Eerste Heilige Communie. Maar liever dan de bloemen hebben we de communicanten zelf in de kerk. In het afgelopen schooljaar zijn er heel wat digitale gezinsvieringen geweest en ook twee besloten kindervieringen. Nu de maatregelen versoepeld zijn en de Eerste Communie is gepland voor zondag 18 juli, zullen de communicanten zich in de kerk aan de parochie voorstellen: zondag 13 juni in de Lambertuskerk in Udenhout. Parochianen zijn dan ook van harte uitgenodigd om de communicanten te komen opnemen in de gemeenschap van Johannes XXIII. De parochiebrede werkgroep gezinsvieringen en het pastoraal team hebben de afgelopen tijd een eenvoudige vorm gevonden voor dit [...]

2021-06-07T11:41:31+02:00maandag, 7 juni 2021|

Heilig Hart: liefde voor God en voor de naaste

De derde vrijdag na Pinksteren is in de Kerk het feest van het Heilig Hart van Jezus. Rond 1900 was dat een heel populaire devotie. In Zuid-Nederland werden tal van beelden in de openbare ruimte neergezet, als een soort missionair pastoraat. Er werd vaak verwezen naar teksten van de apostel en evangelist Johannes. Hij spreekt veel over de liefde en ook over het doorstoken hart van Jezus aan het kruis. In Berkel staat ook zo’n Heilig Hartbeeld, geplaatst op 3 juni 1921. Die datum zou betekenen dat dit beeld al honderd jaar lang de mensen in Berkel oproept tot het laten samengaan van persoonlijke geloofsbeleving met sociale actie. Liefde voor God en liefde voor de naaste gaan immers hand in hand, of beter gezegd hart in hart. Om het honderdjarig bestaan van dit beeld te vieren, zullen we op vrijdag 11 juni, het Hoogfeest van het Heilig Hart van [...]

2021-06-16T10:21:03+02:00maandag, 7 juni 2021|

Ter nagedachtenis

Afgelopen week namen we in de St. Lambertuskerk afscheid van Luus Korthout – van den Bersselaar, 91 jaar.

2021-05-31T13:26:25+02:00maandag, 31 mei 2021|

Sacramentsdonderdag: 12 uur voor de Heer

In de tweede week na Pinksteren is het Sacramentsdag. Het kan op donderdag worden gevierd, maar de Nederlandse bisschoppen hebben besloten om het op zondag te plaatsen. Dan zal er dus in de eucharistievieringen speciale aandacht zijn voor het Heilig Sacrament van het Heilig Lichaam en Bloed van Christus, de Eucharistie. Om dit Sacrament daadwerkelijk “bron en hoogtepunt van het Kerkelijk leven” te laten zijn zullen we in onze parochie ook op donderdag iets bijzonders doen. We houden de hele dag Eucharistische aanbidding, van 9 uur in de ochtend tot 21 uur in de avond. Twaalf uur voor de Heer. In die tijd zal de Heilige Hostie in een bijzondere monstrans op het altaar van de Willibrorduskerk in Berkel staan. Iedereen is uitgenodigd om gedurende de dag voor korte of langere tijd te komen bidden bij de Heer. Om ervoor te zorgen dat er de hele dag parochianen aanwezig [...]

2021-05-22T14:29:36+02:00zaterdag, 22 mei 2021|

Huisbezoek

Het is soms heerlijk om je verhaal kwijt te kunnen aan iemand. Aan iemand die niet meteen alles probeert op te lossen, maar die vooral luistert. Heeft u die behoefte ook? Of kent u iemand die graag eens zo’n gesprek wil? Leden van ons pastoraal team en van onze bezoekgroep zijn altijd bereid om bij u op bezoek te komen. Neemt u contact op met het secretariaat of met een van de pastores.

2021-05-03T09:47:51+02:00maandag, 3 mei 2021|
Ga naar de bovenkant