Secretariaat Udenhout wegens vakantie gesloten

Het secretariaat van Udenhout is in verband met vakantie gesloten van 21 september tot 28 september. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat Enschot, tel.nr. 013-5331215 of email: caecilia@johannesxxiiiparochie.nl. Voor het aanmelden van de vieringen kunt u deze week bellen naar het secretariaat in Enschot.

2020-09-14T10:33:41+02:00maandag, 14 september 2020|

Boekgesprek op de zondagmiddag

"De wereld staat op z’n kop. De coronacrisis raakt iedereen en we moeten ons allemaal aanpassen aan een samenleving die we nog niet kenden. Dat maakt ons angstig en onzeker." Daarom schreef de Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe het boekje ‘Houd afstand, raak me aan’. In oktober en november gaan we dat lezen en bespreken in onze parochie. Elke bijeenkomst is gewijd aan één hoofdstuk. Iemand geeft een korte samenvatting van het hoofdstuk, iemand anders geeft wat extra input vanuit de christelijke traditie, iedereen praat mee, nieuwsgierig naar elkaars inbreng. Het is handig om het betreffende hoofdstuk gelezen te hebben, maar het is niet noodzakelijk om deel te nemen aan het gesprek. Het is leuk om elke keer erbij te zijn, maar ook dat is niet noodzakelijk. zondag 4 oktober: Wat kunnen we weten? zondag 18 oktober: Wat moeten we vrezen? zondag 1 november: Wat mogen we hopen? zondag 15 [...]

2020-09-10T16:03:38+02:00vrijdag, 11 september 2020|

Eerste Communievieringen

Zondag 13 september doet een aantal kinderen uit onze parochie hun Eerste Heilige Communie in de St. Caeciliakerk. In verband met het coronavirus zijn er twee vieringen, maar dan nog kunnen alleen naaste familieleden van de communicanten aanwezig zijn. Andere kerkgangers zijn welkom in de Woord- en Communieviering in de St. Willibrorduskerk of de Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk in Udenhout. Op zondag 20 september wordt de Eerste Heilige Communie gevierd in Udenhout. Ook hier gelden dezelfde maatregelen en is de viering alleen op uitnodiging te bezoeken. Bij de zaterdagavondviering van 19.00 uur of in de vieringen zondag om 9.30 uur in de St. Caeciliakerk of 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk is wel voldoende plaats. Reserveren blijft wel verplicht. Hartelijk dank voor uw begrip.

2020-09-10T17:49:59+02:00donderdag, 10 september 2020|

Diaken Alexis uitgezwaaid

In drie vieringen in de drie kerken heeft diaken Alexis Szejnoga afscheid genomen van de parochie en de parochie van hem. Gloedvol leidde hij zijn mede-parochianen in zijn preken langs de hoogtepunten van het geloof. Hij eindigde in een dankwoord met de hoogtepunten uit zijn leven en werken in deze parochie. Voor iedereen had hij een vriendelijk woord, een bemoedigende boodschap of een plagerijtje. Algemeen werd gevoeld wat vice-voorzitter Johan Elshof in zijn speech verwoordde. We vinden het ongelofelijk jammer dat de bisschop Alexis elders heeft benoemd, maar we snappen dat ook andere parochies van zijn goede werk mogen genieten. Helemaal afscheid wordt het echter niet, want Alexis gaat weliswaar voltijds werken in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer, maar hij blijft in onze parochie wonen. Omdat er geen receptie mogelijk was, maar hooguit een op afstand uitzwaaien op het kerkplein, is iedereen uitgenodigd om (via de secretariaten) [...]

2020-09-10T16:03:50+02:00dinsdag, 8 september 2020|

Ter nagedachtenis

Afgelopen week namen we in de St. Caeciliakerk met een kerkelijke uitvaart afscheid van Fransje Fischer-van de Ven, 88 jaar en in de St. Lambertuskerk van Corry Jansen-Klijn, 83 jaar. Mogen zij rusten in vrede.

2020-09-10T16:03:57+02:00zondag, 6 september 2020|

Avondgebed op maandagavond

Elke maandagavond is er van 19.00 tot 19.30 uur in de Sint-Willibrorduskerk in Berkel een avondgebed. Tenzij er Eucharistische aanbidding staat ingepland, of er een speciale viering is. We volgen hierin als parochie het getijdengebed zoals de kerk ons dat aanbiedt, aangevuld met de schriftlezingen van de dag en een stille tijd van enkele minuten. Deze viering is een ideaal moment om terug te kijken op de afgelopen dag, dankbaar te zijn voor wat goed was en plannen te maken als iets beter kan. Of om gewoon even tot rust te komen, bij jezelf en bij God. Pastoraal werker Frits Hendriks vertelt wat meer over dit initiatief: Waarom komt het er? Wat je als parochie ook doet, het begint en eindigt met gebed, met de persoonlijke ontmoeting van God. En dat kan in Eucharistievieringen, en daarom hebben we die zowel op zondag als doordeweeks in alle drie de kerken. [...]

2020-09-10T16:04:03+02:00donderdag, 3 september 2020|

Nieuwe pastoraal werker

Per 1 juli krijgt de H. Paus Johannes XXIII-parochie te Berkel-Enschot-Udenhout-Biezenmortel een nieuwe pastoraal werker in de persoon van de heer Frits Hendriks. Hij wordt daarmee de opvolger van diaken Alexis Szejnoga, die per 1 september het pastoraal team van onze parochie gaat verlaten. Profiel nieuwe pastoraal werker. Frits Hendriks werd geboren op eerste kerstdag 1980 in Neer (bij Roermond) als jongste in een gezin met drie kinderen. Na de middelbare school ging hij theologie studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze studie heeft hij na omzwervingen in 2017 afgerond. Ondertussen was Frits vanaf 2002 trappist in Abdij Lilbosch in Echt, waar hij zoals hij zelf zegt ‘leerde bidden en melkveehouder was’. Na zijn uittreden heeft hij de PABO gevolgd en heeft hij zijn theologiestudie opnieuw opgepakt, wat leidde tot een lesbevoegdheid. Daarmee ging hij werken als leraar klassieke talen, levensbeschouwing en mens&maatschappij op het Titus Brandsmalyceum in Oss. Later [...]

2020-09-10T16:04:24+02:00zondag, 28 juni 2020|

Achter de schermen: Communieschermen

Vanaf Sacramentszondag, 14 juni 2020, is het weer mogelijk om de H. Communie te ontvangen. Voorwaarde daarvoor in het 'Protocol voor publieke vieringen op anderhalve meter' is dat er een "hoestscherm" geplaatst wordt tussen de celebrant en de gelovige. Die hoestschermen (of spatschermen) had de parochie uiteraard niet op voorraad liggen, maar gelukkig vond het parochiebestuur in de persoon van dhr. Michiels uit Hilvarenbeek de meubelmaker die de schermen voor de drie kerkgebouwen heeft willen maken. Op zaterdag 13 juni werden de schermen bij de verschillende kerkgebouwen afgeleverd.

2020-09-10T16:04:31+02:00vrijdag, 19 juni 2020|

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief die de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maanden waarin er geen publieke vieringen waren. Op 20 mei hebben de bisschoppen in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vastgesteld en verspreid, toen vaststond dat de overheid de voorgenomen versoepelingen ten aanzien van de samenleving per 1 juni zou doorzetten. De bisschoppen zijn dankbaar dat in parochies en instellingen met de inspiratie van de Heilige Geest de nodige stappen worden gezet om binnenkort weer veilig en waardig te kunnen vieren. Ze noemen het in hun pinksterbrief een novum in de geschiedenis dat er [...]

2020-09-10T16:04:41+02:00donderdag, 28 mei 2020|

Protocol “kerkelijk leven op anderhalve meter”

De bisschoppenconferentie heeft op 20 mei jongstleden het protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni uit doen gaan. U kunt de inhoud van het protocol hier vinden. De praktische uitvoering van dit protocol is op dit moment onderdeel van intensief overleg en voorbereiding tussen pastoraal-team en parochiebestuur. Concreet gaat het protocol uit van 3 verschilende fases: Kerkelijke vieringen vanaf 1 juni met maximaal 30 gelovigen. Kerkelijke vieringen vanaf 14 juni met maximaal 30 gelovigen en de mogelijkheid tot het ontvangen van de H. Communie. Kerkelijke vieringen vanaf 1 juli met maximaal 100 gelovigen en de mogelijkheid tot het ontvangen van de H. Communie. Het parochiebestuur kiest ervoor om ervoor om e.e.a. gefaseerd aan te pakken. Dat wil zeggen; de focus ligt nu vooral op de eerste fase en de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn. Later deze week volgt meer nieuws via deze website.

2020-09-10T16:04:47+02:00maandag, 25 mei 2020|
Go to Top