Meditaties op vrijdag

Pastoraal werker Frits Hendriks heeft voor het Nederlands Bijbelgenootschap voor elke vrijdag in de veertigdagentijd een meditatie op een Bijbeltekst opgenomen. Deze podcasts zijn onderdeel van het leesproject Niet van brood alleen. Op de woensdagen zijn er meditaties van zuster Katharina, abdis van trappistinnenabdij Nazareth in België. De meditaties zijn elke week te beluisteren via Bijbelwebsite debijbel.nl.

2021-03-04T14:49:03+02:00donderdag, 4 maart 2021|

Ter nagedachtenis

In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Anneke van Balkom-van den Langenberg, 93 jaar.

2021-03-01T10:39:05+02:00maandag, 1 maart 2021|

Vastenactie-Werken aan je toekomst

De Vastenactie van 2021 verloopt net als vorig jaar anders dan anders. Door de Corona pandemie moesten de activiteiten toen sterk beperkt worden en konden we bijvoorbeeld in Udenhout de vastenzakjes niet rondbrengen en geen meditatieviering organiseren. Dit jaar heeft de MOV besloten geen tweede collecte aan te vragen omdat het kerkbezoek sterk beperkt is en dat de collecte beter de kerk ten goede kan komen. Steun de Vastenactie met een gulle bijdrage op rekening Rabo NL30RABO0152085815 van de Stichting MOV Johannes XXIII.

2021-02-22T11:03:48+02:00maandag, 22 februari 2021|

Bedankt

U hebt kunnen lezen dat Yvonne het estafettestokje gaat overdragen aan haar collega’s binnen de parochie. Graag willen wij haar bedanken voor haar inzet. Yvonne, we hebben je leren kennen als iemand die nauwgezet alles in de gaten houdt wat er rondom de St.-Lambertus en rondom de gefuseerde parochie te doen is. We hebben het zeer gewaardeerd dat je actief meegedacht hebt over het reilen en zeilen in de parochie. Waar het nodig was, daar was je er, ook al betekende dit dat je een uurtje extra in touw was, want het bureauwerk in de parochie komt nu eenmaal met pieken en dalen binnen. Dankjewel voor je inzet, je vriendelijke woorden aan de telefoon of per e-mail voor ons en voor onze parochianen. Dankjewel voor je nauwgezetheid en je meedenken. We wensen je een mooie pensioentijd toe, samen met Tiny. Geniet ervan! Namens pastoraal team en parochiebestuur, pastoor Marcel [...]

2021-02-22T11:00:38+02:00maandag, 22 februari 2021|

Afscheid

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ruim 5,5 jaar geleden heb ik het stokje overgenomen van Tiny van Asten en ben ik begonnen met mijn werk als parochiesecretaresse in onze parochie, in het parochiesecretariaat van Udenhout. Mijn tijd om te gaan is nu aangebroken. Wij zijn al bijna 3 jaar trotse opa en oma en mogen binnenkort ons 5e kleinkind verwachten. Een hele mooie ontwikkeling in ons privéleven waar wij met volle teugen van genieten, en met het vooruitzicht dat we van nóg meer heerlijk oppassen mogen gaan genieten. Dit heeft mij doen besluiten om de weegschaal, die aan onze kant steeds leuker en zwaarder wordt, te laten doorslaan naar ónze kant. Wij gaan samen genieten van ons pensioen, van ons gezin en van onze kleinkinderen. Vanaf 1 maart zullen mijn taken binnen het parochiesecretariaat worden overgenomen door mijn collega’s Marja Droomers [...]

2021-02-22T10:59:31+02:00maandag, 22 februari 2021|

Het spijt me, vergeef me

Anita Meyer zong in de jaren negentig Nederland toe met “Zo simpel drie woorden.” Sorry zeggen is zo moeilijk niet, of anders zou een televisieprogramma daarbij kunnen helpen. De Kerk heeft de veertigdagentijd als tijd bij uitstek om te kijken naar wat niet goed gaat in ons leven. Onderweg naar het grote feest van Pasen kunnen we dan onze relaties met elkaar en met God bezien en verbeteren. Op Aswoensdag hebben we daarom in de digitale viering voor kinderen en gezinnen Het spijt me, vergeef me-doosjes gemaakt. Kleine gesloten doosjes met een brievenbusje om gedurende de vastentijd onze fouten, slechte gewoontes en zonden in te doen. Niet om ze daarmee weg te stoppen, maar juist om eraan herinnerd te worden en ze onder ogen te zien. Wanneer hebben we ruzie gemaakt? Iets niet gedeeld met een ander? Gevloekt en gescholden? Teveel gegeten of gedronken? Iemand niet geholpen, terwijl die [...]

2021-02-25T13:04:20+02:00zondag, 21 februari 2021|

40 dagen 40 vragen

De vasten of veertigdagentijd is begonnen, dus ook het project 40 dagen 40 vragen. Elke dag wordt er een nieuwe vraag gesteld over de liefde, voor God, je naaste of jezelf. Heel wat parochianen hebben zich ingeschreven voor de dagelijkse email. Inschrijven is de hele periode overigens nog mogelijk. Andere bekijken dagelijks de vraag van de dag op deze website. De vragen zijn divers; voor iedereen zitten er toepasselijke vragen bij. Bovendien gaat het niet om juiste antwoorden. Er is in deze geen goed of fout, maar wees eerlijkheid is een must. Denk gedurende de dag over de vraag na en schrijf er wat over op. En voor wie wil zijn er digitale bijeenkomsten op zondag om ervaringen te delen. Zo maken we als parochie van deze veertigdagentijd een gemeenschappelijke tijd van bezinning en bekering.

2021-02-17T00:31:11+02:00woensdag, 17 februari 2021|

Presentatie communicanten

In alle drie de kerken stellen de kinderen zich voor die dit jaar hun Eerste Communie willen doen. Als fleurige papieren bloemen staan ze stevig in de aarde. De voorbereidingsbijeenkomsten zijn steeds doorgegaan, aangepast, digitaal of met voldoende maatregelen, maar een gezamenlijke viering in de kerk is er nog niet van gekomen. Als de corona-beperkingen zijn opgeheven, zullen we als parochiegemeenschap samen Eucharistie vieren.

2021-02-15T16:30:55+02:00maandag, 15 februari 2021|

Ter nagedachtenis

We hebben bericht gekregen dat de Zeer eerwaarde heer Johannes Boers op 93-jarige leeftijd is overleden te Eindhoven. Pastor Boers is van 1973-1987 kapelaan geweest in Udenhout. Per 15 september 1990 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Marcus te Oisterwijk uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 september 1993 eervol ontslag is verleend. In zijn emeritaat bleef hij werkzaam ten behoeve van de Emmanuel-gemeenschap en als assistent te Aalst. Wij gedenken pastor Boers in onze gebeden.

2021-02-15T11:24:49+02:00maandag, 15 februari 2021|

Vier Aswoensdag mee

De vasten of veertigdagentijd begint met de viering van Aswoensdag. Het is een vasten- en onthoudingsdag. Iedereen wordt uitgenodigd om terughoudend te zijn met eten en drinken. En meer tijd te besteden aan gebed. Daarom komen we 's avonds als parochiegemeenschap samen om deze dag ook liturgisch te vieren. Om 18.30 uur is er een digitale viering voor kinderen en gezinnen. Aanmelden is hiervoor nodig om een Teams-link toegestuurd te krijgen. Om 19.00 uur is er een viering in de St. Lambertuskerk en om 19.30 uur in de St. Caeciliakerk. Voor deze vieringen kunt u reserveren, zoals u dat bij zondagsvieringen gewend bent.

2021-02-11T18:11:15+02:00donderdag, 11 februari 2021|
Ga naar de bovenkant