Joh2.3 Avond van barmhartigheid Sint Willibrorduskerk, woensdag 5 juni jl.

Op woensdagavond 5 juni is er in de St. Willibrorduskerk te Berkel-Enschot een Avond van Barmhartigheid gehouden. Vooral kinderen en ouders van ons familiepastoraat Johannes 2.3 zijn hiervoor uitgenodigd. Deze avond is een avond met een korte boeteviering waarna het Allerheiligste is uitgesteld voor aanbidding. De kinderen en ouders zijn uitgenodigd om op een klein briefje hun fouten (zonden) die ze gemaakt hebben op te schrijven. Ze kunnen daarmee naar één van de twee aanwezige priesters gaan om het sacrament van boete en verzoening (de biecht) te ontvangen. De gelovige spreekt oprecht zijn fouten uit bij de priester die daar zit in Jezus’ naam. In dit sacrament ontmoet de berouwvolle gelovige Onze Lieve Heer zelf, die hem steeds weer vergeeft. Je erkent jouw fouten (zonden) aan Jezus Christus en het is dan ook onze Lieve Heer zelf die vergeving geeft, via de priester die de biecht hoort. Na de biecht ontvangt [...]

2024-06-07T21:25:27+02:00vrijdag, 7 juni 2024|

Kort verslag van de informatieavond Sint Caeciliakerk 30 april jl.

Op 30 april vond in de parochiezaal naast de Sint Caeciliakerk een informatieavond plaats over het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de Sint Caeciliakerk aan de eredienst te onttrekken. Het verslag hiervan is te lezen in deze bijlage verslag. Ook de getoonde Power Point presentatie is te lezen via deze bijlage Power Point.

2024-05-22T14:50:56+02:00woensdag, 22 mei 2024|

Bart van der Bruggen ontvangt koninklijke onderscheiding

Op zaterdag 27 april heeft Bart van der Bruggen een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Bart is in onze parochie actief als acoliet bij uitvaarten en bij de werkgroep onderhoud H. Willibrorduskerk. Bart is een behulpzame en vriendelijke man die sinds jaar en dag als vrijwilliger betrokken is bij onze parochiegemeenschap. Daarom Bart, van harte gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding.

2024-05-22T18:48:31+02:00donderdag, 2 mei 2024|

Presentatie informatieavond Sint Caeciliakerk 30 april jl.

Tijdens de informatieavond voor parochianen en andere belangstellenden op 30 april heeft het parochiebestuur de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het voorgenomen besluit tot het onttrekken van de Sint Caeciliakerk in Berkel-Enschot aan de Eredienst. Dit gebeurde aan de hand van een presentatie. Een kort verslag van deze bijeenkomst volgt nog.

2024-05-03T09:34:59+02:00donderdag, 2 mei 2024|

Meimaand Mariamaand

Traditiegetrouw bidden we in de meimaand de rozenkrans. De Eikelaar: woensdagavond om 19.00 uur; St. Lambertuskerk: dinsdag- en donderdagochtend na de eucharistieviering; St. Willibrorduskerk: dinsdagavond vóór en donderdagochtend na de eucharistieviering. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

2024-04-29T11:24:10+02:00maandag, 29 april 2024|

Dodenherdenking in Udenhout

Er gaat nog steeds geen dag voorbij zonder oorlog of onderdrukking. Zaterdag 4 mei a.s. wordt om 19.00 uur door Stichting Udenhouts Belang in samenwerking met Erfgoedcentrum 't Schoor op bescheiden wijze opnieuw stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers. Deze herdenking vindt plaats op het kerkhof van de St.-Lambertuskerk, op de plaats waar bij een begrafenis afscheid wordt genomen. Wij nodigen u allen van harte uit om ook op de dag van Nationale Herdenking 4 mei om 19.00 uur a.s. onze oorlogsslachtoffers samen te herdenken.

2024-04-29T11:23:01+02:00maandag, 29 april 2024|

Geloofsgesprek

In de reeks van Johannes Verdiept is er op woensdag 1 mei een geloofsgesprek. Aanvang om 20.00 uur in de parochiezaal van de St.-Willibrordus. Aanmelding is niet nodig. Flyers vindt u achter in de kerk.

2024-04-16T11:20:35+02:00dinsdag, 16 april 2024|

(Beëindiging) Grafmonumentenverzekering

Grafmonumenten op een van de 4 begraafplaatsen van de R.K. Johannes XXIII Parochie zijn gedurende de looptijd van het grafrecht eigendom van de rechthebbende. Bij wet is in 2010 vastgelegd dat de eigenaar van de begraafplaats niet de eigenaar is van de grafmonumenten. Dit betekent concreet dat de rechthebbende van een (urnen)graf het risico op schade aan zijn eigendommen moet dragen. Ruim 13 jaar heeft de Rooms Katholieke Kerk Nederland vrijwillig de eerder door hen voor alle parochies in Nederland afgesloten collectieve grafmonumentenverzekering aangehouden. Echter met ingang van 1 januari 2024 heeft de Rooms Katholieke Kerk Nederland de collectieve grafmonumentenverzekering beëindigd. De rechthebbende is risicodrager Vanaf 1 januari 2024 ligt de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een passende verzekering voor het grafmonument bij de rechthebbende van het (urnen)graf. Indien u als rechthebbende van een (urnen)graf op een van de 4 begraafplaatsen van de R.K. Johannes XXIII Parochie een grafmonumentenverzekering wilt afsluiten, verzoeken wij u zelf contact op [...]

2024-04-16T11:19:11+02:00dinsdag, 16 april 2024|

Informatieavond Sint Caeciliakerk 30 april

Het parochiebestuur wil de parochianen en overige belangstellenden graag bijpraten over de voortgang met betrekking tot het voorgenomen besluit tot het onttrekken van de Sint Caeciliakerk te Berkel-Enschot aan de eredienst. Daartoe houden wij een informatieavond op dinsdagavond 30 april om 20.00 uur in de parochiezaal van deze kerk (ingang via parkeerplaats). Een onderbouwing van het voorgenomen besluit leest u in bijgaand document. Eerdere informatiebijeenkomsten over dit onderwerpen vonden plaats op 15 september 2022 en 3 mei 2023. Een impressie daarvan leest u in Impressie bijeenkomsten Sint Caecilia – Parochie Heilige Johannes XXIII (johannesxxiiiparochie.nl)

2024-04-15T15:43:04+02:00maandag, 15 april 2024|

Ter nagedachtenis

In de St.- Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Ies Appels, 93 jaar en Bart van Dongen, 89 jaar

2024-04-08T13:29:07+02:00maandag, 8 april 2024|
Ga naar de bovenkant