Ter nagedachtenis

In het crematorium te Tilburg hebben we afscheid genomen van Annie van den Brand-op ’t Hoog, 93 jaar.

2024-02-26T12:19:48+02:00maandag, 19 februari 2024|

Gedeeltelijke renovatie begraafplaats bij de Oude Toren.

Afgelopen week is gestart met een gedeeltelijke renovatie van het parochiële kerkhof bij de Oude Toren. De werkzaamheden zullen allereerst bestaan uit het opnemen en opnieuw leggen van de twee hoofdpaden. Door de natte herfst en winter zijn de tegels zodanig gaan wijken dat er in de lengterichting een gleuf is ontstaan. Dat ziet er niet alleen slordig uit, maar het kan ook gevaarlijke situaties veroorzaken. Verder zullen ook de zijpaden opnieuw worden gelegd. Tenslotte zal rondom grafmonumenten waar zand is weggespoeld door overvloedige neerslag, nieuw zand worden aangevuld. De werkzaamheden zullen uiterlijk begin maart zijn afgerond.

2024-02-19T10:19:49+02:00maandag, 19 februari 2024|

Broeder Richard van Grinsven overleden

Op 29 januari is broeder Richard van Grinsven op 81 jarige leeftijd te Tilburg overleden. Hij was broeder bij de Minderbroeder Kapucijnen en heeft een groot deel van zijn werkzame leven aan de gemeenschap van Biezenmortel besteed. Vooral is hij bekend geworden als dirigent van het Franciskoor en het jongerenkoor Bimoza, waaraan hij meer dan 50 jaar verbonden was. Veel inwoners van Biezenmortel hebben onder zijn leiding leren zingen. Zelf schreef hij ook liederen, waaronder een eigentijdse versie van het Zonnelied van Franciscus. Naast dirigent, was hij ook de rechterhand van pater-rector Monaldus van den Broek en diens opvolger pater Sjef van Laarhoven, de pastores van Biezenmortel. Onze parochie heeft veel te danken aan de enorme inzet van broeder Richard.

2024-01-30T11:17:32+02:00dinsdag, 30 januari 2024|

Ter nagedachtenis

In de St. -Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Cees van den Oetelaar, 84 jaar.

2024-01-29T14:14:03+02:00maandag, 29 januari 2024|

Lezing

Op woensdag 31 januari houdt onze parochiaan Piet Haarmans een lezing in de cyclus van Johannes Verdiept over zijn pastoraal en ontwikkelingswerk in Suriname in de jaren 1960-2004. Woensdag 31 januari, parochiezaal bij de St.-Willibrordus, 20.00 uur. Aanmelding is niet nodig – van harte welkom.

2024-01-22T13:15:37+02:00maandag, 22 januari 2024|

Peter Maas ontvangt pauselijke onderscheiding

Op zondag 17 december 2023 heeft Peter Maas uit handen van pastoor Marcel Dorssers de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. De directe aanleiding was het vertrek van Peter als waarnemend penningmeester uit het parochiebestuur. Daarmee komt niet helemaal een einde aan zijn lange loopbaan binnen de parochie H. Johannes XXIII, want Peter blijft voorlopig nog actief in de Commissie Financiën. Maar het is voor Peter wel een afsluiting van een heel actieve periode, als eindverantwoordelijke voor het financiële reilen en zeilen van de parochie. Vanwege de lange staat van dienst van Peter maar vooral ook vanwege de zorgvuldigheid en de betrokkenheid waarmee hij zijn functie altijd heeft uitgeoefend, heeft het parochiebestuur aan Rome verzocht om Peter de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toe te kennen. We zijn heel verheugd dat dit verzoek door Rome is gehonoreerd.

2024-01-04T17:41:09+02:00donderdag, 4 januari 2024|

Ter nagedachtenis

In de St. -Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Cor van de Plas-Schoenmakers, 91 jaar en Riet van der Lee-Broeders, 92 jaar.

2024-01-04T13:10:30+02:00donderdag, 4 januari 2024|

In memoriam pastoor Van Spreeuwel

Op 25 december 2023 overleed te St. Anthonis overleden oud-pastoor Van Spreeuwel. Hij werd geboren in Tilburg op 26 januari 1944. Op 22 maart 1975 ontving hij de priesterwijding. Na diverse benoemingen als pastoraal werker in Tilburg en Eindhoven, was hij als kapelaan werkzaam in Eindhoven, Woensel Zuid en H. Petrus (1975-1977), als pastor in het Maria Ziekenhuis Tilburg (1977-1985), als pastoor in de parochie H. Cecilia te Berkel-Enschot (1986-1992), ziekenhuispastor in Franciscusziekenhuis te Roosendaal (1992-2000), pastoor in de parochie H. Antonius Abt (2000-2004), pastorale Eenheid De Driestroom (St. Anthonis, Ledeacker en Oploo; 2004-2009) en waarvan tevens als deken van het dekenaat Boxmeer (2001-2004). Per 1 januari 2009 is hem eervol ontslag verleend vanwege zijn emeritaat. Moge hij rusten in vrede!

2024-01-04T12:32:54+02:00donderdag, 4 januari 2024|

Impressie bijeenkomsten Sint Caecilia

Impressie bijeenkomsten Sint Caecilia Op 15 september 2022 en op 3 mei 2023 hebben het pastoraal team en het parochiebestuur de parochianen bijgepraat over diverse ontwikkelingen binnen de parochie. Deze ontmoetingen waren onderdeel van onze rondgang langs alle vier de torens binnen onze parochie. We zijn begonnen in de toren Sint Jozef te Biezenmortel en geëindigd bij de toren Sint Lambertus te Udenhout. Op verzoek van de parochianen van de toren Sint Caecilia, zijn we daar na de eerste bijeenkomst op 15 september nog een tweede keer geweest, omdat er tijdens de eerste bijeenkomst te weinig tijd was voor het pastorale gedeelte van het gesprek. Voor die tweede bijeenkomst zijn ook de parochianen van de toren Sint Willibrordus uitgenodigd. De aankondiging van alle bijeenkomsten vond steeds plaats tijdens de gebruikelijke ‘mededelingen’ aan het eind van de vieringen in de kerk. Verder zijn belangstellenden ook uitgenodigd via de huis-aan-huisbladen. Voor [...]

2024-01-04T17:06:40+02:00vrijdag, 22 december 2023|
Ga naar de bovenkant